Teija Sopasen eläkekiistan tuomio pysyi ennallaan hovioikeudessa

Helsingin hovioikeus on pitänyt ennallaan käräjäoikeuden tuomion koskien Teija Sopasen lisäeläkevaatimuksia Yleisradiolta ja sen eläkesäätiöltä. Oikeuden mielestä Sopanen oli oikeutettu lisäeläkkeeseen vuosien 2006-2008 aikana.

Teija Sopanen (myöh. Väärä) ja sittemmin hänen kuolinpesänsä olivat vaatineet Yleisradiolta ja sen eläkesäätiöltä lisäeläkkeen maksamista ensisijaisesti 16.11.1998 lähtien vuoden 2008 huhtikuun loppuun.

Oikeus tuomitsi eläkesäätiön maksamaan lisäeläkkeen ajalle 1.1.2006-30.4.2008, yhteensä noin 24 000 euroa viivästyskorkoineen. Alkuperäinen vaatimus oli yli 90 000 euroa korkoineen.

Yleisradiota yhtiönä oikeus ei tuominnut lisäeläkkeen maksajaksi.

Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua kiistassa, jossa oli kysymys muun muassa siitä, pitikö lisäeläkettä maksaa takautuvasti enemmän kuin mitä eläkesäätiön ohjeissa sanotaan, kun eläkettä ei ollut haettu ohjeiden mukaisessa määräajassa.

Koska sekä hakijat että Ylen eläkesäätiö hävisivät muutoksenhakunsa hovioikeudessa, oikeudenkäyntikulut jäivät osapuolten itsensä maksettavaksi.

Muutosta tuomioon voi hakea korkeimmalta oikeudelta, jos korkein oikeus antaa asiassa valitusluvan.