Väärät uskomukset näkyvät teiniäitikyselyssä

Yllättävän moni niin sanotun vahinkolapsen saaneista teiniäideistä Yhdysvalloissa kertoo luulleensa, ettei voinut tulla raskaaksi. Viranomaistutkimus osoittaa, että suuri osa amerikkalaisteineistä on hyvin tietämättömiä hedelmöittymisestä.

Ulkomaat

Kyselyyn vastasi tuhansia 15–19-vuotiaita äitejä. Puolet heistä ei ollut käyttänyt mitään ehkäisyä.

Teiniäideltä kysyttiin, miksei ehkäisyä käytetty. Kolmasosa oli luullut, etteivät voi juuri sillä hetkellä tulla raskaaksi. Uskomus oli yleisin latinovastaajien keskuudessa. Tarkempaa selitystä luulolle ei kysytty, mutta muissa tutkimuksissa esille ovat tulleet monenlaiset kuvitelmat. Moni luulee, että ensimmäisellä kerralla tai kuukautiskierron tietyssä vaiheessa ei voi hedelmöittyä. Moni myös ajattelee olevansa steriili.

Toiseksi yleisin vastaus ehkäisy laiminlyöntiin oli, ettei kumppani suostunut käyttämään ehkäisyä.

Kyseessä on ensimmäinen amerikkalaistutkimus, joka on keskittynyt tahtomattaan raskaaksi tulleisiin teineihin. Haastatelluista puolet siis oli käyttänyt ehkäisyä, mutta ei jatkuvasti.

Yhdysvalloissa teiniäitiys on kaikista kehittyneistä maista yleisintä. Viranomaiset näkevät ilmiön ongelmalliseksi, sillä usein raskaaksi tuleminen tarkoittaa koulun kesken jättämistä. Teiniäitiys ja matala kouluttautumisaste näyttäisi tilastojen valossa toistuvan heidän lapsissaan.

Viranomaiset ehdottavat ensisijaisesti, että huoltajat pyrkisivät vähentämään tai lykkäämään teinien seksielämää. Tämän jälkeen suositellaan, että teineille opetetaan, milloin raskaaksi voi tulla. Viranomaisten mukaan huoltajat voivat myös vaikuttaa tyttöjen neuvottelutaitoihin siinä, suostuuko kumppani käyttämään ehkäisyä.

Lähteet: AP, YLE Uutiset