Huonot kokemukset seuraelämässä tekevät sairaaksi?

Seuraelämän negatiiviset kokemukset saattavat vaikuttaa myös ihmisen fyysiseen terveyteen. Kalifornian yliopiston tutkijat testasivat terveyden ja sosiaalisten suhteiden yhteyttä 120 terveen aikuisen koeryhmällä.

terveys

Koeryhmään kuuluneita pyydettiin raportoimaan kanssakäymisestään muiden ihmisten kanssa kahdeksan päivän ajan. Tästä neljän päivän kuluttua tutkijat mittasivat kokeen kohteiden tulehduksellisia sytokiineja, joita löytyy ihmisen syljestä stressaavissa tilanteissa.

Tutkimuksessa havaittiin, että ikävät sosiaaliset kokemukset, kuten perheriidat tai sanaharkat ystävien kanssa olivat yhteydessä kohonneisiin tulehdusarvoihin. Toisaalta taas vapaa-ajalla, kuten urheiluharrastuksessa tapahtuneet konfliktit eivät aiheuttaneet merkittävää muutosta tulehdusta ilmaisevissa molekyyleissä.

Toisin oli työelämän ja seurustelusuhteiden ongelmissa – niissä koehenkilöiden tulehdusarvot ja sytokiinien määrä oli jälleen koholla.

Sytokiinit ovat yhteyssä moniin sairauksiin, kuten erilaisiin syöpiin, diabetekseen, sekä sydän- ja verisuontitauteihin. Lopullisen varmuuden saamiseksi tarvitaan vielä lisää tutkimuksia, mutta tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että negatiiviset kokemukset sosiaalisessa kanssakäymisessä lisäävät todennäköisyyttä sairastua vakavaan tautiin.

Lähteet: YLE Tiede