Diabeteslääke saattaa ehkäistä useita syöpiä

Metformiini-diabeteslääkettä käyttävät diabeetikot saattavat hollantilaistutkimuksen mukaan sairastua syöpään muita potilaita harvemmin. Onkin mahdollista, että monet diabeetikot saavat metformiinista suuremman avun kuin tietävätkään.

terveys

Tällä kertaa yhteys havaittiin, kun metformiinin käyttäjiä verrattiin potilaisiin, joiden diabetesta hoidettiin sulfonyyliureajohdoksilla. Heihin verrattuna metformiinia käyttävien riski sairastua mihin tahansa syöpään oli noin kymmenyksen pienempi.

Metformiini on aiemmin yhdistetty muun muassa pienentyneeseen suolistosyöpien riskiin, mutta tuloksia on ollut vaikea tulkita tutkimusten menetelmällisten erojen vuoksi. Nytkin saadut tulokset kaipaavat lisävarmistuksia ennen kuin yhteyden voi varmuudella sanoa johtuvan juuri metformiinista. Jos yhteys kuitenkin varmistuu, voi metformiini pienentää hyvin monien potilaiden syöpäriskiä.

Tulokset julkaistiin Diabetes Care -lehdessä. Ne perustuvat 2,5 miljoonan alankomaalaisen apteekki- ja sairaalarekisteritietoihin.

Lähteet: Uutispalvelu Duodecim