Pentti Arajärveä esitetään professorin virkaan

Oikeustieteen tohtori Pentti Arajärveä esitetään Helsingin yliopistoon perustettavaan määräaikaiseen sosiaalioikeuden professorin virkaan. Tehtävän täyttöä varten asetettu valmisteluryhmä ei kuitenkaan ollut esityksessään yksimielinen. Osa valmisteluryhmän jäsenistä on sitä mieltä, ettei Arajärvi täytä kaikkia tehtävän kelpoisuusvaatimuksia.

Kotimaa

Sosiaalioikeuden määräaikaisen professuurin haku käynnistyi syyskuussa 2010. Määräaikaista professuuria haki ainoana hakijana oikeustieteen tohtori, dosentti Pentti Arajärvi.

Tehtävän täytön valmisteluryhmä esittää, että Arajärvi täyttää professorin tehtävän edellyttämät korkeatasoisen tieteellisen pätevyyden ja opetustaidolliset vaatimukset. Valmisteluryhmän esityksen mukaan hän tulee kysymykseen tehtävää täytettäessä.

Viidestä valmisteluryhmän jäsenestä kahden näkemyksen mukaan Arajärvi ei kuitenkaan täytä hakemansa tehtävän kelpoisuusvaatimuksia.

Eriävä näkemys perustui siihen, että opetustaitotoimikunnan suorittaman arvion mukaan Arajärven opetustaito ei ole aivan riittävä siihen, mitä professorilta vaaditaan.

Lähteet: YLE Uutiset