Borneon sademetsien sydän sykkii ja voi hyvin

Borneon sydämessä sijaitsevan suojelualueen sademetsät voivat hyvin. Ympäristöjärjestö WWF kertoo raportissaan, että metsien hyvinvointi luo toivoa uhanalaisille eläimille, kuten orangeille ja borneonnorsuille. Suomen WWF on ollut mukana suojelussa alusta saakka.

luonto
Uhanalaisia nenäapinoita (Nasalis larvatus) puussa trooppisella  Borneon saarella. Kuva vuodelta 2007.
Uhanalaisia nenäapinoita (Nasalis larvatus) puussa trooppisella Borneon saarella. Kuva vuodelta 2007.Barbara Walton / EPA

Brunei, Indonesia ja Malesia sitoutuivat viisi vuotta sitten suojelemaan 22 miljoonan hehtaarin suuruista metsäaluetta Borneon saaren sisäosissa. Borneon sydämeksi kutsuttu alue on merkittävä maailman luonnon monimuotoisuuden kannalta.

WWF:n laajaa raporttia varten asiantuntijat ja tutkijat seurasivat yli 50:tä erilaista muuttujaa. Seurannan kohteita olivat muun muassa uhanalaiset oranki, sarvikuono ja borneonnorsu. Myös suo- ja ylänkösademetsien, nummien ja jokien valuma-alueiden tilaa on seurattu.

Suurin osa Borneon sydämen metsätyypeistä on arvioitu tilaltaan joko hyväksi tai erittäin hyväksi. Borneon sydäntä uhkaa kuitenkin edelleen esimerkiksi luonnonmetsien kaataminen öljypalmuviljelmien tieltä.

Suomella oma suojelukohde

WWF Suomella on oma, Keski-Kalimatanilla sijaitseva suojeluhanke, jossa suojellaan vuoristosademetsiä. Suomen hankealue kattaa noin miljoona hehtaaria.

- Raportti myös vahvistaa sen, että WWF Suomen hanke on oikein suunnattu. Pyrimme vähentämään metsiin kohdistuvia paineita, joita luovat esimerkiksi metsä- ja kaivosteollisuus sekä palmuöljyn viljely. Suojelun ohella pyrimme myös vahvistamaan paikallisväestön oikeuksia ja elinkeinoja, sanoo ohjelmapäällikkö Sami Tornikoski.

Lähteet: YLE Uutiset