Uutta työelämästä - tutkijat löysivät onnistuneen organisaatiomuutoksen

Paljon parjattu organisaatiomuutos voi olla ihmiselle myös hyväksi. Suhtautuminen muutokseen on pitkälti asennekysymys. Siinä missä elämänhalua pursuva työntekijä saattaa ottaa kielteisen muutoksen kiinnostavana haasteena, kokee synkistelijä usein myönteisenkin muutoksen kielteisenä.

Kuva: Yle

Työterveyslaitos on ollut mukana kansainvälisessä tutkimushankkeessa, jossa selvitettiin organisaatiomuutosten ja niiden toteutustapojen vaikutuksia työntekijöiden hyvinvointiin. Tulokset olivat osin innostavia.

- Pystyimme osoittamaan, että kaikki muutokset eivät automaattisesti tarkoita, että työntekijöiden hyvinvointi heikkenee, vaan on myös mahdollista, että se paranee, sanoo Työterveyslaitoksen tutkija Krista Pahkin.

Työterveyslaitos huomasi myös, että organisaatiouudistusten määrä ei ratkaise miten hyvin työntekijä muutoksesta selviää.

- Se, että on yhden organisaatiomuutoksen kokenut, ei tee immuuniksi seuraavalle muutokselle. Jokainen muutos on aina oma kokemuksensa. Se seuraava muutos ei ole sen helpompi, vaan muutosprosessiin pitää aina kiinnittää huomiota, Pahkin toteaa.

Muutoksessa kiinnostus pyörii oman navan ympärillä

Suuri tai tärkeä organisaatiomuutos ei suoraan tarkoita sitä, että työntekijä olisi siitä kiinnostunut. Kiinnostuksen vaikuttaa enemmän se, onko muutoksella suoraa vaikutusta henkilön omaan elämään.

Työterveyslaitoksen mukaan ratkaisevaa muutoksen kokemisessa on elämänhallinnan tunne. Vahvimmilla on työntekijä, joka kokee osaavansa työnsä hyvin työnsä ja, jonka elämänhalu on muutenkin vahva.

- Jos ihminen kokee elämän mielekkäänä, hallittavana ja selitettävänä, niin isokin muutos työssä tuntuu vähemmän ja siitä on helpompi selvitä. Se oli kyllä meille pienoinen yllätys, sanoo sosiaalipsykologian dosentti Ari Väänänen Työterveyslaitokselta.

Ihmisten tavoissa tulkita muutostilanteita on eroja. Väänänen muistuttaa, että jokaisen kannattaisi miettiä, miten muutoksesta voisi hyötyä. Muutoshan voi olla myös mahdollisuus muuttaa työtään mielekkäämmäksi.

Muutoksessa kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle

Muutos voi tarkoittaa, että pitkällä aikavälillä työntekijän asema paranee, vaikka se ei muutoksen hetkellä siltä tunnukaan. Työterveyslaitos seurasi kansainvälisessä tutkimuksessa muutoksia useamman vuoden ajan. Organisaatiomuutos on kestävyyslaji, jonka tuloksetkin antavat usein odottaa.

- Jos se muutos johtaa siihen, että se oma työ muuttuu itsenäisemmäksi ja työntekijällä on aiempaa enemmän vaikutusmahdollisuuksia, niin ne vaikutukset hyvinvointiin tulevat sen työn muuttumisen kautta, Työterveyslaitoksen tutkija Krista Pahkin sanoo.

Pahkin muistuttaa, että jokaisella työntekijällä on oikeus tietää, miksi muutoksen ryhdytään ja miten muutos vaikuttaa työpaikan tulevaisuuteen. Nämä asiat pitää osata työntekijälle myös selittää. Sen jälkeen muutoksen ymmärtäminen ja hyväksyminen saa vauhtia.

- Ajan kanssa ihminen tottuu tilanteeseen. Ei sitä hetken kuluttua muista edes, että näin emme ennen toimineet. Uudesta tavasta tulee jossain vaiheessa vanha tapa toimia, Pahkin toteaa.