1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kokkola

A-klinikan asiakaskäynnit vähenivät Kokkolassa

Kokkolan A-klinikan ja Nuorten tuki- ja neuvontapiste Nuotan asiakasmäärät laskivat hieman vuonna 2011. Asiakaskunnassa ei tapahtunut suuria muutoksia. Tyypillinen avuntarvitsija on perheellinen, työssä käyvä ihminen.

Kuva: Yle

Kokkolan A-klinikalla oli vuonna 2011 hieman yli 400 asiakasta. Nuotassa päihde- ja huumeongelmiin sai apua 176 nuorta. Asiakaskäyntejä kirjattiin yhteensä noin 3 300 eli 300 käyntiä vähemmän kuin vuonna 2010.

Vähennys johtuu pääosin siitä, että vuonna 2013 käyttöön otettavan päihdekeskuksen suunnittelu vei henkilökunnan voimavaroja.

Yhä useampi asiakkaista hakee apua oma-aloitteisesti.

-Se on aina hyvä asia, sillä silloin saamme nopeasti muutoksia aikaan, sanoo vastaava sairaanhoitaja Anneli Raatikainen.

Nuoret sekakäyttäjiä

Nuorten päihde- ja riippuvuusongelmia hoitavan Nuotan nuorimmat asiakkaat ovat 14 -vuotiaita. Käytännössä kaikilla on ongelmia huumeiden tai sekakäytön kanssa. Pelkästään alkoholia käyttäviä ei joukossa ole.

- Huumeet eivät ole arkipäiväistyneet, mutta nuorilla käyttö on tavallisempaa ja yleisempää, sanoo Anneli Raatikainen.

Päihdeongelmien lisäksi A-klinikalla ja Nuotassa hoidetaan yhä useammin peliriippuvuudesta kärsiviä.