Kaivoveden käyttökielto jatkuu Korialla

Kaivoveden käyttökielto jatkuu Korian Napan alueella. Laboratoriotuloksista on saatu varmistettua, ettei ennen joulua kaivosta löydetty siniseksi värjäynyt vesi sisällä terveydelle haitallista glykolia.

Teksti-TV Kymenlaakso

Sinisen värin alkuperän selvittäminen on osoittautunut hankalaksi. Kaivovedessä havaitun värimuutoksen syitä on selvitetty yhdessä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Kouvolan kaupungin Ympäristöpalveluiden kesken. ELY-keskus jatkaa alueella pohjaveden laadun ja virtausolosuhteiden selvittämistä alueella.

Omasta kaivosta saatavan veden juominen on alueella kielletty, eikä vettä suositella käytettäväksi pesuvetenä.

Sinivihreää vettä löytyi marraskuussa myös lähistöllä olevasta ojasta. Ojavedessä havaittiin glykolia sekä pieniä määriä haihtuvia hiilivetyjä.

Korialla toimivan Envion Oy:n maahantuojalta on tilattu tietoja yrityksen käyttämien väriaineiden koostumuksista.

Lähteet: YLE Kymenlaakso