Iijoen kalatiesuunnitelma voi ohittaa Oulujoen

Oulujokeen suunniteltujen kalateiden rakentaminen uhkaa viivästyä. Ympäristölupaa odotetaan jo syksyksi, mutta raha on tiukassa. Iijoella vastaava suunnittelu on pari vuotta jäljessä, mutta lähtökohdat ovat selvästi paremmat.

Kuva: YLE

Iijoen kalatiet voivat kiilata Oulujoen ohi rakentamisen tärkeysjärjestyksessä, mikäli Oulun kalatien rahoitus viivästyy. Myös Kemijoen ja Kymijoen kalatiehankkeet ovat saavuttaneet Oulujokea, sillä nekin ovat hyötyneet Oulun kalatiehankkeessa saaduista kokemuksista.

Iijoki on kalojen kasvu- ja lisääntymispaikkana huomattavasti luontaisempi kuin Oulujoki, mikä puoltaa Iijoen rahoitusta, mikäli rahoituspäätös tehdään samaan aikaan.

Oulujoen kalateiden suunnittelun alkaessa muutama vuosi sitten oletettiin, että Euroopan aluekehitysrahastosta olisi saatu 2 miljoonaa euroa. Rakentamisen aloitusajaksi ensimmäisessä kohteessa, Muhoksen Montassa, suunniteltiin vuotta 2012. Nyt rakentamisen aloittaminen on epävarmaa. Vuonna 2013 päättyvän EAKR-ohjelmakauden rahat ovat kuluneet vähiin.

Miksi poliitikot eivät vaadi joelle rahaa valtiolta?

Oulujoelle suunnitellut kalatiet maksaisivat yhteensä 15 miljoonaa euroa. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen vaelluskala-hankkeen projektipäällikkö Esa Laajala hämmästelee, miksi poliitikot eivät osoita Oulujoen kalateille erillisrahoitusta, kun tahtotila kalateiden rakentamiseksi kuitenkin on korkea. Rahoitusta voisi järjestyä voimalat omistavan valtionyhtiö Fortumin kautta.

- Voimayhtiötasolla miljoonan kuviot ovat taskurahaa. Voimayhtiö saa siitä ympäristömyönteistä julkisuutta, se on imagoa. Nyt vaan odotellaan milloin ne itse sen hoksaa ja rupeavat myydä energiaa sillä tavalla. Kyllä mielestäni myös valtion omistajapolitiikkaa voisi kopsuttaa. Sanokaa nyt herran tähden niille, että vesivoimayhtiöthän saa rahat takaisin hyötynä, kun ne sijoittavat sen kalateihin. Ja vasta sitten vesivoimaloiden tuottama energia on ympäristöystävällistä, kun siinä on huomioitu kalojen kulku, sanoo Esa Laajala.

Iijoella paremmat edellytykset poikastuotannolle

Muhokselle, Utajärvelle ja Vaalaan suunniteltujen Oulujoen kalateiden uskottavuutta heikentää se, että vain pieni osa merivaellukselle lähteneistä kaloista palaa Oulujokeen nykyisen Merikosken kalaportaan kautta.

Vielä pienempi osa kaloista ehtii kutuaikaan mennessä kutualueelle. Tämä johtuu siitä että kala nousee Oulujokeen poikkeuksellisen myöhään kutua ajatellen.. Oulujoen poikastuotantoalue on suppeampi kuin Iijoen.

Oulujoen kalateiden ympäristölupapäätöstä odotetaan Aluehallintovirastolta syksyksi. Lupahakemukset on kuulutettu julki vaikutusalueen kunnissa 12. joulukuuta. Huomautusten ja muistutusten jättöaika päättyy 12. tammikuuta.