Lahti pumppasi rahaa sähköisiin palveluihin väärin perustein

Valtiontalouden tarkastusvirasto suomii Lahtea sosiaali- ja terveyspalvelujen GSM-ajanvaraushankkeen rahoitusjärjestelyistä. Viraston mukaan ajanvarauspalvelujen kehittäminen suun terveydenhuoltoon sekä neuvoloihin ja päivystyspoliklinikoille oli yrityksen tuotekehityshanke, johon sosiaali- ja terveysministeriön avustuksia ei ole tarkoitettu.

Lahti

Lahden hallinnoimassa hankkeessa Tiede- ja yrityspuisto sekä Quickclic Finland rakensivat muun muassa matkapuhelinpohjaista ajanvarauksen automatisointia ja peruutettujen aikojen uudelleen täyttöä.

VTV:n mukaan hankkeen kuluissa on investoinneiksi tulkittavia suorituksia enemmän kuin avustuspäätöksessä sallitaan. VTV katsoo, että sosiaali- ja terveysministeriön tulee selvittää rikkeet avustuksen käytössä ja tarvittaessa ryhtyä takaisinperintään.

Valtiontalouden tarkastusvirasto arvostelee myös sähköisten palvelujen kehitystyötä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymässä. Sen mielestä ministeriön pitää selvittää takaisinperintää Kansalaisen ajanvaraus Päijät-Hämeessä -hankkeen valtionosuuksista.

Lähteet: YLE Lahti