Helsingin sosiaalijohtaja: Asunnon menetys fiasko ihmisarvolle

Helsingin sosiaalivirastolta puuttuvat välineet, joilla taistella kaupungissa lisääntynyttä tilapäistä asunnottomuutta vastaan. Ilmiön taustalla on surkea vuokra-asuntotilanne. Sosiaalijohtaja Paavo Voutilainen vaatiikin asuntotuotantoon pikaisia lisäyksiä.

Sosiaaliviraston johtaja
Ulko ovi rappukäytävään.
YLE / Heikki Haapalainen

Tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla on 4500 ihmistä vailla asuntoa. Sosiaalijohtaja Paavo Voutilainen myöntää, että tilapäisesti asunnottomia ei kaupungissa juuri ole pystytty auttamaan kehnon vuokra-asuntotilanteen vuoksi.

- Ihmiset, jotka ovat asunnottomina ainoastaan sen takia, että asuntoa ei löydy, ovat vaikeassa tilanteessa. Tätä osuutta asunnottomuudesta me emme ole saaneet Helsingissä putoamaan. Yleinen asuntotuotanto on Helsingissä hyvin vähäistä paineeseen verrattuna.

Ongelman ydin onkin Voutilaisen mielestä asuntopoliittinen.

- Helsingillä on yleiset tavoitteet asuntotuotannon edistämiseksi. Ne ovat kaikkien mielestä tällä hetkellä liian matalat. Ja on poliittinen kysymys, että siihen saadaan korjaus.

Häädöt halutaan estää etukäteen

- Asunnottomaksi on joutuminen on ihmisarvofiasko ja valtava taloudellinen menetys. Se on kaikilta mahdollisilta kulmilta sellainen asia joka pitää estää. Silti meillä on edelleen näitä ihmisiä, jotka elämäntilanteensa takia tai muun väliaikaisen syyn vuoksi ovat asunnottomina, Voutilainen toteaa.

Hänen mukaansa kaupungilla on suuri haaste huolehtia, että tilapäisesti asunnottomiksi joutuvat eivät ajaudu pitkäaikaisasunnottomuuteen ja siten syrjäydy. Tilanteeseen pyritään ihannetilanteessa puuttumaan jo ennen kuin asunto lähtee alta.

- Meillä on mekanismit, joilla yritetään estää häätöjä. Tulee tilanteita, joissa vaikean taloustilanteen vuoksi saattaa joutua heitetyksi ulos omasta kodistaan. Niissä tilanteissa tulemme ihmisten rinnalle ja etsimme ratkaisuja, jotta ihminen voisi asua omassa kodissaan.

Lähteet: YLE Helsinki