Kajaani ja Oulu käyttävät kulttuurirahat itse

Kajaanin ja Oulun kaupungit käyttivät kulttuuritoimintaan toissavuonna hieman enemmän kuin suuret kaupungit keskimäärin. Asukasta kohden rahaa käytettiin noin 200 euroa. Suurin osa rahasta käytettiin kunnaliiseen kultturituotantoon.

Kajaani
Mies lukjee kirjastossa.
Kirjasto.Jani Aarnio / Yle

Koko maassa kaupungit käyttivät kulttuuriin noin 177 euroa asukasta kohden vuonna 2010.

Oulun kaupunki käytti kulttuurin kustannuksiin noin 4 prosenttia verotuloistaan ja valtionosuuksistaan. Käyttökustannukset olivat yhteensä lähes 29 miljoonaa euroa. Kajaanissa vastaavat luvut olivat 3,6 prosenttia ja 7,5 miljoonaa euroa. Verrattuna vuoteen 2007 indeksikorjatut menot ovat Kajaanissa hieman laskeneet, Oulussa puolestaan hieman nousseet.

Kunnat tuottavat yhä pääosan kulttuuritoiminnastaan itse. Kajaanissa kunnallisen tuotannon osuus käyttökustannuksista oli 98 prosenttia, eli tutkituista kaupungeista korkein. Kakkosena tuli Oulu lähes samansuuruisella osuudella. Yksityisten toimijoiden avustusten osuus kulttuurimenoista oli kaikissa kaupungeissa alle 50 prosenttia.

Kajaani kulttuurimenoista 65 prosenttia meni henkilöstömenoihin, vuokriin 17 prosenttia ja muihin menoihin 18 prosenttia. Oulu puolestaan käytti henkilöstöön 55 prosenttia, vuokriin 22 prosenttia ja muihin menoihin 23 prosenttia toimintamenoista.

Tiedot käyvät ilmi Kuntaliiton, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön Cuporen sekä 25 kaupungin yhteisestä selvityksestä. Kulttuuritoimintaa ovat kirjastot, kulttuuri- ja taidelaitokset, kulttuuritalot ja keskukset, taideoppilaitokset ja taiteen perusopetus sekä yleinen kulttuuritoiminta ja muiden hallintokuntien kulttuuritoiminta.

Selvitykseen osallistui 25 suomalaista kaupunkia: Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pori, Porvoo, Rauma, Rovaniemi, Salo, Savonlinna, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa ja Vantaa.

Mukana olleet kaupungit ovat hyvin erikokoisia ja niiden kulttuurimenot vaihtelivat 3,8 miljoonasta eurosta 102,8 miljoonaan euroon. Asukasta kohden menoja oli 100 - 240 euroa. Selvitys julkaistiin edellisen kerran vuonna 2007.

Lähteet: YLE Kainuu