Valitukset nurin Linnakaupungin kaavasta

Hallinto-oikeus on hylännyt valitukset Turun Linnakaupungin osayleiskaavasta. Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2011 Linnankaupungin osayleiskaavan. Päätöksestä valittivat hallinto-oikeuteen turkulainen yksityishenkilö ja Hirvensalo-seura ry.

Teksti-TV Turku
Turun Linnakaupunki.
Linnakaupungin aluetta.Turun kaupunki

Oikeuden mukaan Linnakaupungin osayleiskaava on lainmukainen, vaikka siinä ei ole osoitettu tieyhteyttä Hirvensalosta mantereelle. Lisäksi Turun hallinto-oikeuden mukaan kaavan liikenneselvitykset on tehty maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämässä laajuudessa.

Kaava-alueen suunniteltu maankäyttö lisää liikennemääriä Turun keskustan alueella. Kaava täyttää kuitenkin liikenteen järjestämistä koskevan yleiskaavan sisältövaatimuksen. Kaupunki voi harkintansa mukaan päättää kaava-alueen laajuudesta.

Linnakaupungin osayleiskaava muodostaa tarkoituksenmukaisen suunnittelukokonaisuuden ja sen aiheuttama liikenne on järjestetty lain edellyttämällä tavalla. Myöskään vuorovaikutus kaavaa laadittaessa ei ollut puutteellista. Näillä perusteilla hallinto-oikeus hylkäsi valitukset.

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2011 Linnankaupungin osayleiskaavan. Turun linnan ja Naantalin pikatien väliselle alueelle on kaavailtu tulevina vuosina asunnot 10 000 - 13 000 kaupunkilaiselle.

Lähteet: YLE Turku