Savonian kampus hahmottuu Tiedepuistossa

Savonia-ammattikorkeakoulu on tarkentanut suunnitelmiaan lähes kaikkien yksiköidensä muutosta Technopoliksen tiloihin Kuopion Savilahdessa. Savonia ja Technopolis sopivat ensi kevään aikana uusien tilojen rakentamisesta opetustiloiksi. Keväällä neuvotellaan kaikkiaan yli 4 000 bruttoneliömetrin lisärakentamisesta.

Kuva: QVIM Arkkitehdit Oy

Technopoliksen Microkadun kampukselle muutti viimeksi syksyllä matkailu- ja ravitsemisalan koulutus. Seuraavaksi Savilahteen siirtyisi kesällä 2013 hyvinvointiala. Muotoilu, tekniikka ja liiketalous muuttaa Microkadulle syksyyn 2015 mennessä. Microkadulle siirtyvät kaikki Savonian yksiköt musiikkia ja tanssia lukuunottamatta.

Microkadulla opiskelee ja työskentelee jo nyt noin tuhat ammattikorkeakoulun opiskelijaa ja työntekijää. Matkailu- ja ravitsemisalan lisäksi kampuksella sijaitsevat jo tietotekniikan opetus sekä ammattikorkeakoulun kehittämispalvelut.

Ajatus on, että syksyllä 2015 kampuksella olisi noin 4 000 opiskelijaa ja 400 henkilöstön edustajaa.