Rikastaminen Venäjällä liian kallista

Savukosken Soklin malmin rikastaminen Venäjällä ei ollut riittävän kannattavaa lannoiteyhtiö Yaralle. Yhtiön olisi pitänyt sijoittaa odotettua enemmän rahaa venäläisyhtiö Eurochemin laitteisiin Kovdorissa.

rikastus

- Laitteisto Kovdorissa ei sellaisenaan soveltunut Soklin malmin rikastamiseen, vaan se olisi vaatinut enemmän investointeja kuin alkuvaiheessa kuviteltiin. Venäjä ei ollut enää taloudellisesti niin mielenkiintoinen vaihtoehto, Yara Suomi logistiikkapäällikkö Eero Hemming sanoo.

Hemming pitää tutkimustulosta yllättävänä. Alun perin yhtiö otaksui malmin kuljettamisen itärajan taakse ja rikastamisen Kovdorissa olevan halvempaa kuin Suomessa.

Yhtiöstä ei perjantaina kerrottu, kuinka suuria summia Eurochem-yhtiön olemassa olevaan rikastamoon olisi pitänyt sijoittaa.

Soklin rikaste saatetaan hyvinkin kuljettaa Savukoskelta maailmalle Lapin poikki kulkevalla rautatiellä. Rautatien rakentamista on selvitelty. Radan rakentamisesta tosin ei ole tehty minkäänlaisia päätöksiä.

- Rautatiereitti on viety Itä-Lapin maakuntakaavaan ja sen ympäristövaikutukset on arvioitu. Se on sellainen asia, jota kannattaa pitää erittäin todennäköisenä, Hemming toteaa.

Yara jatkaa siis selvitysten tekemistä. Hemmingin mukaan kaikkea paperityötä ei kuitenkaan tarvitse aloittaa alusta, sillä lannoiteyhtiöllä on pohjana vino pino vanhoja selvityksiä hankkeesta.

Lähteet: YLE Lappi