Maailman ensimmäinen puupohjaisen biodieselin jalostamo Lappeenrantaan

Metsäyhtiö UPM rakentaa Lappeenrantaan biojalostamon, jossa valmistetaan biopolttoaineita raakamäntyöljystä. Tehtaan on tarkoitus tuottaa vuosittain noin 100 000 tonnia biodieseliä liikennekäyttöön.

Teksti-TV Etelä-Karjala
YLE Etelä-Karjala

Rakentaminen UPM Kaukaan tehdasalueella alkaa kesällä ja jalostamo valmistuu vuonna 2014.

Teollisen mittakaavan investointi on ensimmäinen laatuaan maailmassa ja tulee maksamaan 150 miljoonaa euroa.

- Lappeenrannan investointi on ensimmäinen askel matkallamme merkittäväksi kehittyneiden biopolttoaineiden tuottajaksi, kertoo UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen UPM:n tiedotteessa.

Lappeenranta on UPM:n biopolttoainejohtaja Petri Kukkosen mukaan logistisesti hyvällä paikalla raaka-aineen ja lopputuotteen kuljetuksen kannalta. Jalostamo aikoo myös hyödyntää Kaukaan tehtaan jätevesilaitosta sekä tehtaalta saatavaa sähköä ja höyryä.

Runsaasti uusia työpaikkoja

Tehtaan rakentaminen työllistää 200 henkilöä kahden vuoden ajan. Valmis laitos työllistää suoraan lähes 50 henkilöä ja välillisesti noin 150 henkilöä.

UPM ei hae hankkeelle julkista investointitukea.

Energiaa männystä

Lappeenrannan vetykäsittelyprosessiin perustuvan biojalostamon pääraaka-aine on raakamäntyöljy. Sitä syntyy selluloosanvalmistuksen tähteenä. Huomattava osa raaka-aineesta tulee UPM:n omilta sellutehtailta Suomesta.

UPM:n biodiesel, UPM BioVerno, laskee yhtiön mukaan autoilun kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosenttia fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Tuote vastaa käyttöominaisuuksiltaan perinteisiä öljypohjaisia polttoaineita ja soveltuu yhtiön mukaan erinomaisesti nykyautoihin ja jakeluasemille.

- Tehtaan tuottama biopolttoaine soveltuu kaikkiin dieseliä käyttäviin autoihin, sanoo UPM:n biopolttoainejohtaja Petri Kukkonen.

Tehdas tuottaa neljänneksen Suomen biopolttoaineesta

EU:n tavoitteena on kasvattaa biopolttoaineiden osuus liikenteen polttoaineissa 10 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Suomen vastaava tavoite on haastavampi eli 20 prosenttia. UPM:n biojalostamon tuotanto tulee kattamaan noin neljänneksen Suomen biopolttoainetavoitteesta.

- Neuvottelut ovat vielä kesken sen suhteen, että jääkö kaikki tuotettava biopolttoaine Suomeen, sanoo UPM:n biopolttoainejohtaja Petri Kukkonen.

Biopolttoaineiden kysynnän arvioidaan kasvavan EU:ssa noin 7 prosentilla vuosittain tällä vuosikymmenellä.

Lähteet: YLE Etelä-Karjala