Uusi biojalostamo tarjoaa työtä prosessitekniikan koulusta valmistuville

UPM:n tehdasinvestoinnin toivotaan lisäävän koulutusalan vetovoimaa. Saimaan ammattikorkeakoulun kannalta uutinen biojalostamosta tulee toisaalta liian myöhään: Koulun prosessitekniikan koulutusohjelma päätettiin juuri lakkauttaa.

Biopolttoaineiden valmistus
Tekniikan koulutusyksikkö
YLE/Etelä-Karjala

UPM:n tuleva puupohjaisia polttoaineita tuottava biojalostamo Lappeenrannassa tarjoaa alueen alalle valmistuville opiskelijoille runsaasti työpaikkoja, uskotaan prosessitekniikan koulutusta tarjoavissa kouluissa.

Prosessitekniikan eri asteen koulutusta tarjoavat Etelä-Karjalassa Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Saimaan ammattikorkeakoulu sekä Etelä-Karjalan ammattiopisto.

Etelä-Karjalan ammattiopiston rehtori Hannu Varho toivoo biojalostamon lisäävän kiinnostusta koulutusalaan, jonka vetovoima on ollut huono jo useamman vuoden ajan.

- Vuonna 2007 alkoi metsäteollisuuden lama ja prosessiteollisuuden perustutkinnon suosio romahti. Se on siitä lähtien ollut koulun epäsuosituin linja, Varho kertoo.

Varho uskoo uuden biojalostamon näyttävän suuntaa koko metsäalalle ja siten lisäävän myös alan koulutuksen suosiota.

- Metsäteollisuuteen on pitkän aikaa haettu jotain uutta ja nyt se konkretisoituu. Nyt näkymät Etelä-Karjalassa paranevat ja usko paperiteollisuuteen kasvaa, hän sanoo.

Saimaan ammattikorkeakoulun linja lakkautettiin juuri

Saimaan ammattikorkeakoulun kannalta uutinen biojalostamosta tulee liian myöhään: Koulun hallitus taipui tiistaina Opetusministeriön vaatimukseen lopettaa koulun prosessitekniikan koulutusohjelma.

- Tuo ohjelmahan olisi nimenomaan tuottanut niitä prosessiosaajia, mutta uusia opiskelijoita ei meille enää oteta, sanoo koulun rehtori Anneli Pirttilä.

Pirttilä toivoo, että jatkossa ministeriön päätöksissä katsotaan pitkälle tulevaisuuden tarpeisiin.

- Koulutuspäätöksiähän suunnataan elinkeinoelämän tarpeiden mukaan. Voi elätellä toivetta, että koulutusta joskus lisättäisiin. Mutta meidän koululla ei ole sellaista näkyvissä. Olemme niin kovien säästöpaineiden alla, hän sanoo.

Ammattikorkeakoulusta valmistuu insinöörejä alalle kuitenkin vielä 4 vuoden ajan, Pirttilä muistuttaa.

- Nyt sisällä oleville opiskelijoille tämä on tietenkin erittäin hyvä uutinen.

Lähteet: YLE Etelä-Karjala