Kolme uutta luonnonsuojelualuetta pääkaupunkiseudulle

Espoossa Mynttilänkosken jokilaakso ja Jahtimetsän lehtopurolaakso ovat tärkeitä virtavesikohteita ja Vantaan Kyläojanmetsä puolestaan ympäröi jo aiemmin suojeltua korpea.

luonto

Uudenmaan ELY-keskus on perustanut pääkaupunkiseudulle kolme uutta luonnonsuojelualuetta. Kaksi alueista on Espoossa ja yksi Vantaalla. Uudet alueet täydentävät Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan jo olemassa olevia suojelualueita.

Suojelualueilla on kiellettyä muun muassa rakentaminen, maaperän vahingoittaminen, metsänhakkuu, moottoriajoneuvoilla liikkuminen ja koirien irti pitäminen.

Mynttilänkosken jokilaakso

Mynttilänkosken jokilaakso sijaitsee Gumbölenjoen varrella Kehä lll:n pohjoispuolella Espoossa. Jokivarressa on luonnontilaisia lehtometsiä, ja se toimii monien lajien ekologisena käytävänä. Kasvillisuus on rehevää ja monet vaateliaat lehtolajit, kuten lehtotähtimö ja lehtopalsami viihtyvät alueella. Uhanalainen meritaimen, vimpa ja vaellussiika nousevat jokeen.

Jahtimetsän lehtopurolaakso

Jahtimetsän purolaakso sijaitsee Glimsinjoen varrella Träskändan luonnonsuojelualueen länsipuolella Espoossa. Purolaakso on merkittävä ekologinen yhteys monille lajeille. Alue on osittain jokivarren tulvavyöhykettä, ja siellä kasvaa reheviä lehtometsiä, joissa on runsaasti lahopuuta. Lepakot saalistavat purolaaksossa ja liikkuvat sen kautta muualle. Alueella on myös havaittu saukkoja.

Kylmäojanmetsä

Kylmäojanmetsä sijaitsee Ilolan ja Rekolan välisellä alueella Vantaalla. Se muodostaa Kylmänojan korven luonnonsuojelualuetta suojaavan vyöhykkeen. Metsäalueella on pesinyt kanahaukka vuosikymmenien ajan ja pesintään viittaavia havaintoja on myös viirupöllöstä ja mehiläishaukasta. Alueella liikkuu hirviä ja kauriita, ja läntisessä rinnemetsässä sijaitsee todennäköisesti mäyrän pesäluolastoja.

Lähteet: YLE Helsinki