Halkotorin rakentaminen alkaa toimistotalolla

Kouvolan keskustassa sijaitsevalle Halkotorin alueelle suunnitellaan rakennettavaksi tornitaloja. Rakentaminen alkaa torin Pohjola-talon puoleisesta päädystä näillä näkymin elokuussa, jolloin paikalle alkaa kohota 12-kerroksinen toimistotalo. Myöhemmin alueelle tehdään myös asuinrakennuksia.

Kuva: YLE / Juha Korhonen

Halkotorin alueen uusittu katusuunnittelu on parhaillaan käynnissä. Kaupunki toteuttaa alueen katujärjestelyjä ja viemäröintiä yhteistyössä tornitalojen rakennuttamisesta vastaavan Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa. Kaavoituspäällikkö Hannu Luotosen mukaan hankkeen budjetointi on tosin vielä kesken.

- Hankkeelle ei ole vielä suoraan osoitettu rahaa. Rakennustyö lähtee liikkeelle nopeammin kuin olimme ajatelleet. Tulemme kuitenkin esittämään lisämäärärahaa tähän tarkoitukseen, Luotonen sanoo.

Modernit toimistotilat kortilla

Nykyaikaisista toimistotiloista on pulaa Kouvolan keskustan alueella. Halkotorille rakennettava toimistotalo pyrkiikin vastaamaan keskustasta tiloja haeskelevien yritysten tarpeisiin. Toimistotalosta tulee löytymään tiloja yhteensä 5000 kerrosneliön edestä.

- Toivomme, että pystymme tuomaan markkinoille jotain uutta. Nykyaikainen toimistotila tuntuu olevan tällä hetkellä kiven alla Kouvolan seudulla, Lemminkäinen Talo Oy:n aluepäällikkö Kimmo Vanhala toteaa.

Halkotori tulee todennäköisesti olemaan tulevina vuosina Kouvolan keskustan pääasiallinen asuinrakentamiskohde. Alueelle voidaan rakentaa kaikkiaan noin 300 asuntoa. Sekä kaupungin että Lemminkäinen Talo Oy:n edustajat uskovat asuntojen käyvän kaupaksi vallitsevasta taloustilanteesta huolimatta.

- Uutena alueena Halkotorin alue on saanut positiivista julkisuutta kahvipöytäkeskusteluissa. Hankkeen odotetaan tuovan elämää kaupungin keskustaan, jonka liike-elämä on painottunut jonkin verran ulkolaidoille, Vanhala sanoo.

Vanhalan mukaan asuintaloja aletaan rakentaa toimistotalon jälkeen. Rakennustahdin määrää markkinatilanne.

Halkotori kasvaa uudistuvan Matkakeskuksen kyljessä

Halkotorin tornitalot tulevat olemaan osa suurempaa kokonaisuutta. Nykyisen Matkakeskuksen yhteyteen kaavaillaan myös rakennettavaksi toimistotiloja. Suunnitelmiin kuuluvat lisäksi hotellin ja kauppakeskuksen rakennuttaminen.

- Alue kytkeytyy selvästi nykyisen Matkakeskuksen alueen kehittämiseen, kaavoituspäällikkö Hannu Luotonen toteaa.