1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. puolustusvoimat

Parlamentaarikon blogi: Anne Holmlund

Pohjois-Satakunnan aluevaikutukset huomioitava puolustusvoimauudistuksessa. Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa linjataan, että hallitus käynnistää Puolustusvoimien laajan uudistuksen, joka valmistellaan parlamentaariselta pohjalta. Uudistus käsitellään osana uutta turvallisuus- ja puolustuspoliittista selontekoa.

puolustusvoimat
Anne Holmlund
YLE

Uudistuksen tavoitteena on puolustuskyvystä huolehtiminen ja pysyvien kustannussäästöjen aikaansaaminen.

Uudistus on mittava ja välttämätön. Sen lähtökohtana on kriisiajan Puolustusvoimien mitoitus sekä tehokas toiminta. Haasteita ovat pienevät ikäluokat ja puolustuskyvyn ylläpidon kustannuskehitys sekä materiaalin laaja vanheneminen vuosikymmenen puolivälissä.

Hallitusohjelmassa Puolustusvoimille esitettiin mittavat säästötoimet. Näiden seikkojen vuoksi nykyisen suuruisten Puolustusvoimien ylläpito ei ole mahdollista. Puolustusvoimien tehtävät eivät silti muutu. Ne ovat edelleenkin Suomen sotilaallinen puolustaminen, muiden viranomaisten tuki sekä osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan.

Tavoitteena on Puolustusvoimat, jolla on edellytykset hoitaa tehtävänsä 2020-luvulla. Uudistetut Puolustusvoimat rakentuvat myös tulevaisuudessa vahvasta maanpuolustustahdosta, korkeatasoisesta osaamisesta sekä yhteistoimintaan perustuvasta luotettavasta suorituskyvystä.

Pohjois-Satakunnassa varauduttava muutoksiin

Julkisuuteen on tihkunut huhuja varuskuntien yhdistämisistä ja lakkautuksista. Myös Niinisalon tykistöprikaati on keskustelujen kohteena. Huhupuheilla ei tarvitse enää kauan spekuloida, sillä uudistus esitellään lähiaikoina. Keskustelun Puolustusvoimien laajasta ja tarpeellisesta rakenneuudistuksesta ei tulisi typistyä yksittäisten varuskuntien lakkautuspuheisiin, vaan uudistus tulisi nähdä kokonaisuutena.

Keskustelun keskittyminen lakkautuksiin on ymmärrettävää, sillä Puolustusvoimat on suuri alueellinen työllistäjä ja merkittävä osa suomalaista yhteiskuntaa. Varuskunnat ovat myös turvallisuutta lisäävä tekijä alueellaan.

Niinisalon varuskunnan merkitys Pohjois-Satakunnalle on niin suuri, että meidän on varauduttava tekemään kaikki mahdollinen alueen kehityksen turvaamiseksi. Vaikka ensisijainen tavoite on varuskunnan toiminnan jatkuminen, on välttämätöntä varautua myös muutoksiin.

Aluevaikutuksia tulee tavalla tai toisella kompensoida siellä, missä varuskuntia lakkautetaan. Uudistuksen mahdolliset vaikutukset myös Pohjois-Satakunnan tilanteeseen on huomioitava. Niinisalon varuskunta kun on Kankaanpään alueen suurin yksittäinen työllistäjä.

Niinisalo kelpaisi vapaaehtoiskoulutukseen

Jos Satakunnan kannalta pahin mahdollinen tapahtuu, alue tarvitsee kaiken mahdollisen tuen ja kattavat kompensaatiotoimet.

Perusteelliset rakenneuudistukset luovat tilaisuuden myös ennakkoluulottomille avauksille. Niinisalon varuskuntaan on tehty merkittäviä investointeja viimeisen 10 vuoden aikana ja sen vastuulla on Etelä-Suomen suurimmat harjoitus- ja ampuma-alueet.

On syytä selvittää, olisiko näitä resursseja mahdollista hyödyntää myös vapaaehtoiskoulutuksessa. Jos halukkaille järjestettäisiin koulutusta pelastustoimen tueksi erilaisissa kriisitilanteissa, kuten laajoissa luonnonkatastrofeissa tai kadonneiden etsinnässä.

Tai miksipä myös siviilipalvelusjärjestelmää ei voisi uudistaa yhteiskuntaa paremmin palvelevaksi tarjoamalla heille mahdollisuus kouluttautua edellä mainittuihin ja moniin muihin kriisitehtäviin. Tähänkin sopiva koulutuspaikka voisi olla juuri Niinisalo.

Yhteistyömahdollisuuksia Pelastusopiston ja Kriisinhallintakeskuksen kanssa kannattaa myös selvittää.

Lähteet: Kansanedustaja Anne Holmlund (kok), Ulvila

Lue seuraavaksi