Pohjoiseen kolme Työllistymistaloa

Nuorten Ystävät ry perustaa Kajaaniin, Ouluun ja Rovaniemelle Työllistymistalon. Työllistymistalojen toiminnan tavoitteena on luoda osatyökykyisten ihmisten työllistymistä tukevia rakenteita ja yksilöllisiä jatkopolkuja avoimille työmarkkinoille.

Teksti-TV Kainuu
Kaksi miestä vasaroi.
YLE

Työllistymistalojen kohderyhmänä ovat monin eri tavoin vammaiset ja osatyökykyiset ihmiset, joilla on halu tehdä työtä.

- Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti työkyvyttömyyseläkkeellä oleville ihmisille, jotka eivät saa tukea työllistymiseen minkään muun tahon kautta. Tällä hetkellä julkisen tahon resurssit eivät riitä eläkkeensaajien työllistymisen tukemiseen, toteaa Nuorten Ystävien sosiaalisen työllistymisen kehittämispäällikkö Lea Nikula.

Talojen toiminnan kautta syntyy osa-aikaisia, pitkäaikaisia tai pysyviä työpaikkoja työkyvyttömyyseläkettä saaville työntekijöille erityisesti matalan koulutustason aloille.

Talot perustetaan tiiviissä yhteistyössä Kajaanin, Oulun ja Rovaniemen kaupunkien kanssa. Ensimmäinen työllistymistalo perustetaan Ouluun keväällä 2012. Kajaanin ja Rovaniemen talot aloittavat toimintansa vuoden 2013 alkuun mennessä.

Nuorten Ystävät ry on saanut Raha-automaattiyhdistykseltä viisivuotisen rahoituksen Työllistymistalojen perustamiseen. RAY:n avustus hankkeelle on yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa. Hanke työllistää yhteensä 11 työntekijää.

Lähteet: YLE Kainuu