Leppävirralle tulossa tuulivoimaa

Uusi yritys suunnittelee tuulivoimalaa Leppävirralle. Viinijärveläisyrittäjä tekee mittauksia Niittysmäen - Konkanmäen alueella selvittääkseen, voisiko 4 - 5 yksikön tuulivoimala kannattaa alueella.

Teksti-TV Savo
tuulivoimala
YLE

Yrittäjä Hannu Hämäläinen on vuokrannut Tetrituuli-yhtiölleen maanomistajilta tarvittavat maat ja esittää Leppävirran kunnalle tuulivoimaosayleiskaavan laatimista alueelle.

Niittysmäen - Konkanmäen alue on toinen Leppävirran alueista, jotka on mainittu maakunnan tuulivoimakaavaluonnoksessa potentiaalisina rakennuspaikkoina. Jos mittaustulokset ovat hyvät ja luvat saadaan, Leppävirran tuulivoimalassa tuotettu sähkö syötettäisiin yleiseen sähköverkkoon.

Rakennettavat tuulivoimalayksiköt olisivat teholtaan 1,8 - 3 megawattia. Lupaprosessi voi kuitenkin kestää vuosia, ja Niittysmäen - Konkanmäen alueelta on olemassa vasta alustavia arvioita tuulen riittävyydestä.

Leppävirran tekninen lautakunta käsittelee kaavaesitystä tiistaina.

Lähteet: YLE Savo