Kuntauudistusta suunniteltu liian salassa

Hallitus on suunnitellut kuntauudistustaan salassa, eikä avointa keskustelua asian ympärille ole syntynyt, toteaa suunnittelumaantieteilijä Lauri Hooli. Hoolin mukaan kuntaliitoksia tarvitaan, mutta päätöksenteon ja keskustelun pitää olla avointa kuntalaisten ja päättäjien välillä.

Teksti-TV Turku
Kuntien vaakunoilla koristeltu käytävä Suomen Kuntaliiton tiloissa Helsingissä.
Kuntien vaakunoilla koristeltu käytävä Suomen Kuntaliiton tiloissa Helsingissä.Yle

- Nykyistä kuntauudistusta on valmisteltu liian salassa. Tietoja on annettu julkisuuteen, mutta tieto on ollut epämääräistä ja peittelevää, kun mietitään hyvän hallinnon ja läpinäkyvyyden kannalta asiaa, suunnittelumaantieteilijä Lauri Hooli sanoo ja jatkaa.

- Avoin keskustelu päättäjien ja kuntien asukkaiden kesken on oleellista. Keskustelu jo valmisteluvaiheen aikana on tärkeää.

Kuntaliitoksia tulee tehdä

Hoolin mielestä kuntarakenne kuitenkin kaipaa remonttia, sillä ihmiset ikääntyvät ja palvelujen tarve lisääntyy. Kuntatalous on tätä kautta rapautumassa, koska kunnilla ei ole varaa enää järjestää tarvittavia palveluita.

Myös yhdyskuntarakenne vaatii seudullista yhteistyötä.

- Yhdyskuntarakenteen vääristyminen koskettaa lähinnä suuria keskuksia, kuten Turun, Tampereen, Oulun ja Helsingin seutua. Ongelmana on, että ydinkunta ja kehyskunnat eivät ole pystyneet vapaaehtoiseen yhteistyöhön järjestämällä esimerkiksi seudullista joukkoliikennettä, seudullista kaavoitusta ja seudullisia palveluja.

Jo tehtyjä kuntaliitoksia kannattaa Hoolin mielestä tarkastella. Hooli ottaa esimerkkinä Salon, jossa huoli palveluiden säilymisestä liitoksen jälkeen on noussut esille.

- Kuntalaisten huoli palveluiden säilymisestä on aiheellinen. Tuttavani, joka asuu Särkisalossa, on kertonut, miten viikonlopun bussivuorot on lakkautettu kuntauudistuksen jälkeen, Hooli toteaa.

Lähidemokratian kehitys tärkeää

Kuntalaiset kokevat, että kunnan rooli on tarjota palveluja. Myös päätöksenteon läheisyys on kuntalaisille tärkeä asia.

- Tärkeää liitoskeskustelussa on keskustella myös kunnan demokratian rakenteesta ja miten se voitaisiin järjestää uudelleen. On olemassa hyviä esimerkkejä lähidemokratiasta ja aidosta vaikuttamisesta, missä kuntalainen pystyy ottamaan kantaa ja vaikuttamaan oman seutunsa tapahtumiin paljon paremmin kuin nykyisessä kuntademokratiassa Suomessa.

Esimerkkinä Hooli ottaa esille Hampurin metropolialueen, jossa liitokset ovat perustuneet vapaaehtoisuuteen. Siellä monet maaseutumaiset kunnat ovat liittyneet vapaaehtoisesti Hampurin metropolialueeseen. Maaseutualueilla on säilytetty kuitenkin oma kylädemokratiansa.

Suunnittelumaantieteilijä Lauri Hooli toimi EU-rahoitteisen New Bridges –projektin projektikoordinaattorina vuosina 2009-2012. Projektissa pohdittiin juuri seudullisen yhteistyön merkitystä yksittäisen ihmisen elämänlaadun kannalta.

Kuntarakenteen uudistamista pohtinut työryhmä luovuttaa selvityksensä keskiviikkona kuntaministeri Henna Virkkuselle (kok.).

Lähteet: YLE Turku / Petra Ristola