Kirkolle korkeat toimielimet tänään, Mikkelin hiippakunnan edustus kapenee

Tänään on Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa valtakunnallinen ja alueellinen vaalipäivä. Kirkolle valitaan seuraavaksi neljäksi vuodeksi kirkolliskokousedustajat ja lisäksi kullekin hiippakunnalle hiippakuntavaltuusto. Suorasta vaalista ei ole kyse, vaan äänioikeutettuja ovat papit sekä kirkkovaltuustojen ja seurakuntaneuvostojen jäsenet.

Teksti-TV Etelä-Savo
Mikkelin tuomiokirkon torni.
YLE / Etelä-Savo

Mikkelin hiippakunnan edustus kirkolliskokouksessa pienenee. Maallikkojäseniä saadaan kuusi, eli yksi entistä vähemmän. Määrä riippuu seurakuntalaisten määrästä. Pappien määrä pysyy kolmena. Jäsenet sekä kirkolliskokoukseen että hiippakuntien valtuustoihin seuraavaksi neljäksi vuodeksi vaalitaan tänään. Äänestämään pääsevät kirkkovaltuustojen ja seurakuntaneuvostojen jäsenet sekä papisto.

Valittavana ovat kuitenkin arvovaltaiset elimet, kertoo Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin lakimiesasessori Jyri Klemola.

-Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin. Se päättää isoista periaatteellisista ja koko kirkkoa koskevista asioista, muun muassa kirkollisen lainsäädännön muutoksista ja tämän tyyppisistä asioista. Hiippakuntavaltuusto puolestaan jokaisen hiippakunnan alueella on sen hiippakunnan yhteinen, vähän niin kuin kirkkovaltuustoa paikallistasolla vastaava elin.

-Ehdokkaita puolestaan esittävät valitsijayhdistykset. Siellä on tätä alueellista näkökulmaa, että eri puolilta hiippakuntaa kootaan tämmöisiä ryhmiä. Mutta en tiedä on sellaisia selkeästi yhden asian liikkeitä juurikaan, vaan yleensä ne ovat sellaisia kombinaatioita, arvelee Klemola.

Tuloksia vaalilautakunnat laskevat tiistaina 14. Helmikuuta.

Lähteet: YLE Etelä-Savo