1. yle.fi
  2. Uutiset

Metsäyhtiöt eivät uskon puun tuonnin Venäjältä kasvavan nopeasti

Vaikka Venäjän jäsenyys Maailman kauppajärjestössä WTO:ssa alentaa puutulleja roimasti, suomalaiset metsäyhtiöt eivät usko tuonnin nopeaan kasvuun. Metsäyhtiöt eivät myöskään suunnittele omien hankintaorganisaatioidensa merkittävää laajentamista Venäjällä.

Kotimaan uutiset

Venäjällä on ensi heinäkuuhun asti aikaa ratifioida jäsenyyssopimus WTO:n kanssa. Silloin sopimus ehtisi voimaan vielä kesän aikana.

Venäjän WTO-jäsenyys pudottaa havupuiden tullit puoleen, koivukuidun neljäsosaan. Tullia tosin peritään sitten myös läpimitaltaan alle viisitoistasenttisestä koivusta, josta nyt ei tullia mene. Toisaalta koivuja ei enää mahdollisesti tarvitse lajitella koon mukaan kuten nykyisin.

Venäjän puunhankinnan johtaja Arto Lyykorpi Stora Ensosta arvioi, että kovin nopeasti muutokset eivät näy tuonnissa, mutta kylläkin Venäjän metsissä:

- Uskon, että yleinen aktiviteetti ja vireys metsissä alkaa näkymään heti toisella vuosipuoliskolla.

Tuontijohtaja Markku Luhtasela Metsä Groupista sanoo, että tullien aleneminen voi vaikuttaa siihen, mistä puuta Suomeen tuodaan.

- Totta kai se tarkoittaa parempaa kilpailukykyä Venäjältä tuodulle puulle verrattuna sitten muihin tuontipuulähteisiin, lähinnä Baltian maihin. Siinä mielessä tilanne voi nykyisestään muuttua.

Entiseen ei ole paluuta

Tuontijohtaja Luhtasela ei usko, että puun tuonti Venäjältä nousisi huippuvuosien lukemiin. Aiemmin Venäjä vei tukkeja etenkin Baltiaan , mutta niitä Venäjä tarvitsee nyt itse, koska hakkuuseuduille on perustettu sahateollisuutta.

Myöskään koivukuidun korjuu ja tuonti eivät voi nousta kovin nopeasti. Tullit ja talouskriisi ajoivat venäläisiä puunkorjuuyrityksiä konkurssiin, ja konekanta kaipaa kipeästi uusinvestointeja. Puutetta on myös junavaunuista ja laivoista. Rautatietariffit ovat nousseet ja nousevat, mikä lyhentää kannattavia kuljetusmatkoja.

Venäjän puuta tarvitaan metsäyhtiöiden mukaan kotimaisen puun täydennykseksi, mutta tehtaiden tilanne ja raaka-aineen käyttö eivät ole Suomessakaan enää samanlaiset kuin tuonnin huippuvuosina.

Puut ostetaan pääosin venäläisyrityksiltä

Stora Enson puunhankinta työllistää nyt Luoteis-Venäjällä kolmisensataa työntekijää, mikä on vajaa kolmannes takavuosien työntekijämäärästä. Omaa väkeä Stora Ensolla on ostajina sekä kahdessa hakkuuyhtiössä Laatokan pohjoispuolella. Valtaosa omista työntekijöistä on venäläisiä. Nykyinen joukko riittää, arvioi johtaja Lyykorpi.

- Koivukuitupuun hankinta perustuu suurimmalta osin ulkopuoliselta toimittajalta ostettavaan puuhun, ja siihen meillä on kyllä perusorganisaatio olemassa.

Myös Metsä Group pystyy lisäämään puun tuontia tarvittaessa vähäisin muutoksin.

- Mutta itse en näe sille varsin merkittävää kasvutarvetta tällä hetkellä, koska puun saatavuus Suomesta on hyvä, sanoo tuontijohtaja Luhtasela.

Tuonti Venäjältä hiipui viime vuonna

Puun tuonti Suomeen hiipui hieman viime vuonna. Tullin tilastojen mukaan tammi-marraskuussa puuta tuotiin 10,3 miljoonaa kuutiota, mikä on yhdeksän prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Venäjältä tuotiin 6,3 miljoonaa kuutiota puuta, lähinnä koivukuitua ja haketta. Venäjän-tuonnissa on laskua kuusi prosenttia. Stora Enson ja Metsä Groupin tuontimäärät Venäjältä pysyivät suunnilleen ennallaan.

Lähteet: YLE Savo / Kaija Kervinen

Lue seuraavaksi