Talvivaaran uraanin käsittely pysyy Harjavallassa

Norilsk Nickel Harjavalta Oy saa jatkaa uraanin talteenottoa Harjavallassa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt yhtiölle ympäristöluvan, joka vakiinnuttaa uraanin talteenoton Harjavallassa. Uraania on poistettu tehtaan prosesseista koeluontoisesti noin vuoden ajan.

Kuva: Tapio Termonen / Yle

Yhtiön aiempi lupa uraanin talteenottamiselle koetoimintaluonteisesti päättyi vuoden lopussa. Nyt uudistetulla luvalla Norilsk Nickel saa jatkaa talteenottoa, kunnes toiminta saadaan päivitettyä vireillä olevaan tehtaan ympäristölupaan.

Norilsk Nickelillä on lupa ottaa prosessistaan talteen 10 000 kiloa uraania vuosittain, mikä mahdollistaa Talvivaaran kaivoksilta tuotavan nikkelirikasteen jalostamisen Harjavallassa.

- Lähtökohta on se, että 10 tonnia vuodessa on määrä, jonka puitteissa voidaan toimia nyt ja myös jatkossa. Tavoitteenamme on edelleen se, että Talvivaara saa luvan omaan uraanin talteenottoprosessiin, jolloin tätä uraanimäärää ei edes tule Harjavaltaan, toimitusjohtaja Joni Hautojärvi sanoo.

Uraani on nikkelirikasteen sivutuote, joka pitää ajoittain poistaa nikkelin jalostusprosessista. Tehtaan prosessin kannalta uraanin talteenotto on välttämätön.

- Meillehän tämä ei ole mikään bisnes, vaan ihan puhtaasti tappiollista toimintaa. Tästä tulee meille pelkästään ja ainoastaan kustannuksia, Hautojärvi kertoo.

Myös Kokemäenjoki kiittää

Vaikka uraanin talteenotto ei ensisijaisesti olekaan Norilsk Nickelille ympäristöhanke, on uraanin talteenotosta hyötyä myös ympäristölle. Yhtiön koetoiminnan aikana tekemien mittausten mukaan Kokemäenjokeen joutuvan uraanin määrä on vähentynyt 100 kilogrammasta 20 kiloon kuukaudessa.

- Mehän puhdistetaan tätä kautta myös prosessivesiä. Sitä kautta tämä on myös ympäristöinvestointi meille. Jos uraania ei poisteta prosessista, se tekee varsinkin tämän meidän Talvivaara-käsittelylinjan tuotannon mahdottomaksi, Hautojärvi sanoo.