1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Tiutinen, Kotka

Vanhemmat eivät usko koulusäästöihin Kotkassa

Kotkassa viiden koulun lakkautussuunnitelmat ovat nostaneet oppilaiden vanhemmat vastarintaan. Tiutisessa vanhemmat kutsuivat kaupunginvaltuutettuja tutustumaan lakkautusuhan alla olevaan kouluun.

Kuva: YLE / Juha Korhonen

Valtuutetuille haluttiin näyttää paikan päällä millainen koulu on saamassa laudat ikkunoihin. Tiutisen koulun vanhempaintoimikunnan puheenjohtajan Stiina Kiiverin mukaan koulu on tärkeä koko kylälle.

- Kun tämä on tällainen tiivis kyläyhteisö, niin se on koko kylän asia, jos koulu täältä menee, Kiiveri toteaa.

Valtuutetut haluttiin paikan päälle myös toteamaan koulun kunto, sillä vanhemmat eivät usko virkamiesten laskelmiin koulun remonttitarpeista. Valtuutetuille esiteltiin juuri remontoituja liikuntatiloja ja keittiötä.

- Syksyllä, kun tämä oli lakkautusuhan alla, niin ei ollut tiedossa remonttitarvetta, mutta nyt tähän kouluverkkoselvitykseen oli ilmestynyt luku, josta olemme pyytäneet selvityksiä virkamiehiltä, Kiiveri kertoo.

Vanhempien ja virkamiesten näkemykset koulun remonttitarpeesta eroavat toisistaan kuin yö ja päivä. Virkamiesten laskelmat osoittavat yli 800 000 euron remonttitarvetta. Vanhemmat arvioivat koulun välttämättömiin remontteihin tarvittavan 500 euroa seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Kotkan opetustoimenjohtajan Eija Vulkon mukaan virkamiesten luvut perustuvat tämän hetken talousarviolukuihin.

- Sisäiset vuokrat ja muut kiinteistöön liittyvät menot ovat laskettu sen perusteella, mitä ne tällä hetkellä ovat, Vulkko sanoo.

Kaupunginvaltuusto kokoontuu päättämään koulujen kohtalosta maaliskuun alussa, siihen asti valtuutetuilla on aikaa miettiä, kenen lukuja he uskovat.