1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. tiede

"Kliinisesti tutkittu" vain hyvältä kuulostava lupaus

Kosmetiikkatuotteet, hammastahnat, eläinten ruoat ovat kaikki nykyään kliinisesti tutkittuja. Kliininen tutkimus vaatii tuotteen testauksen useassa eri koeryhmässä. Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Hannu Halila uskoo, että useiden tuotteiden testaukset eivät täytä kliinisen tutkimuksen kriteerejä.

tiede
YLE Lahti

Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Hannu Halila kertoo, että kliinisessä tutkimuksessa tuotetta testataan monessa osassa.

- Yleensä kliinisellä tutkimuksella tarkoitetaan sitä, että tuote, esimerkiksi lääke, on testattu lääketieteen kriteerein. Ensin tuote testataan terveillä koehenkilöillä ja sitten erilaisilla potilasryhmillä.

Lääkkeiden kokeilu vaatii Halilan mukaan erityiskokeet, jotta lääkepurkin kylkeen saa painaa tekstin ”kliinisesti testattu”.

- Kliinisesti testattavilta lääkkeiltä edellytetään kaksoissokkokokeita eli tutkittava ja tutkija eivät tiedä, onko kyseessä vaikuttava aine vai lumelääke. Nämä ovat yleensä kliinisen tutkimuksen periaatteita.

Kliinisesti hutkittu

Hannu Halila kuitenkin epäilee, ovatko kaikki väitetyt tuotteet oikeasti kliinisesti tutkittuja. Termiä viljellään kosmetiikkatuotteiden pakkausselosteissa, mutta aina ei välttämättä edes tiedetä, mitä käsite tarkoittaa.

- Tuskin kaikissa tapauksissa täytetään näitä periaatteita. Termi on yleisessä käytössä, vaikka tuotetta ei välttämättä ole kokeiltu tarpeeksi monelle ihmisryhmällä tai tarvittavilla allergiapotilailla.

Hallila ei usko, että kaikissa tuotteissa kliinisen tutkimuksen kriteerit täyttyvät.

- "Kliinisesti testattu" mielletään yleisesti liittyvän lääketieteeseen, joka lisää tuotteen luotettavuutta. Houkutus käyttää termiä voi olla kova sellaisissakin tuotteissa, joita ei ole oikeilla periaatteilla tutkittu.

Lähteet: YLE Lahti

Lue seuraavaksi