Green Fuel Nordic esittää biojalostamoja Iisalmeen ja Savonlinnaan

Biojalostusyhtiö Green Fuel Nordic aikoo perustaa biojalostamonsa Iisalmeen ja Savonlinnaan. Yhtiö aloittaa ympäristövaikutusten arviointiselvitykset mahdollisten yhteistyökumppaneittensa kanssa näillä kahdella paikkakunnilla. Biojalostamon hinnaksi on arvioitu 50 miljoonaa euroa. Hankkeen odotetaan työllistävän useita satoja ihmisiä.

Teksti-TV Savo
Green Fuel Nordicin tulevan biojalostamon paikka Anaika Woodin vieressä.
Kati Myöhänen / Yle

IisalmiKuopiolaisen Green Fuel Nordicin odotukset bioöljyn suhteen ovat korkealla. Toimitusjohtaja Timo Saarelaisen mukaan bioöljy on välittömästi kaupallisesti hyödynnettävissä energiantuotannossa sekä teollisuudessa että kaukolämpöpuolella.

Bioöljyä kaavaillaan käytettävän myös laivojen dieselmoottoreissa. Rikittömällä bioöljyllä laivayhtiöt voisivat säästää huomattavasti polttoainekustannuksissa. Itämeren meriliikenteelle on esitetty rikkidirektiiviä, joka toisi noin miljardin euron lisäkustannukset suomalaiselle vientiteollisuudelle.

GFN:n hallituksen puheenjohtaja Vesa Kainulaisen mukaan seuraava käyttökohde voisivat olla normaalit liikennepolttonesteet. Myös kemianteollisuus voisi tulevaisuudessa tarjota bioöljylle useita sovellusalueita, muun muassa pinnoitteiden ja kosmetiikan aloilla.

Kokonaispaketista töitä melkein tuhannelle

Yhtiö aikoo perustaa myöhemmin myös kolmannen biojalostamon, mutta sen suunnittelu on vielä kesken. Iisalmessa jalostamo sijoitettaisiin Soinlahteen.

Yhtiön tuottama bioöljy on niin kutsuttua toisen sukupolven nestemäistä polttoainetta, jota valmistetaan metsästä saatavasta raaka-aineesta. Kolmen jalostamon on laskettu tuottavan noin 270 000 tonnia bioöljyä vuodessa.

Kolmen biojalostamon arvioidaan työllistävän noin 900 henkilötyövuotta rakennusaikana ja 300 henkilöä tuotannon alettua.

Lähteet: YLE Savo