Salon aluetoimikuntien kohtalo on auki

Salossa toimivien aluetoimikuntien mallia ollaan muuttamassa kevään jälkeen. Salon kaupungin päätöksentekoa ja organisointia ollaan kehittämässä, ja tässä yhteydessä myös viiden aluetoimikunnan kohtaloa mietitään. Aluetoimikunnat ovat olleet toiminnassa vuodesta 2009, jolloin Salon kymmenen kunnan liitos tapahtui.

Teksti-TV Turku
Salon kaupungintalo.
Salon kaupungintalo.Sami Tammi / Yle

SaloPerniöntien aluetoimikunnan puheenjohtaja Markku Koskinen toivoo, että toiminta jatkuisi uudella valtuustokaudella edes jossain muodossa.

- Aluetoimikunta tuo viestiä alueilta päätöksentekijöiden tiedoksi ja päinvastoin. Pitää muistaa, että virkamieskuntamme ei tunne läheskään koko kaupunkialuetta. Se on ymmärrettävää, koska kyseessä oli suuri kuntaliitos, joka Salossa tehtiin.

Salon kaupungin hallintojohtaja Irma Nieminen toteaa, että aluetoimikuntien kohtalo on vielä täysin auki. Salon organisaatiota ja päätöksentekoa kehitetään ja yhtenä osana mietitään lähidemokratiaa. Päätöksiä asian suhteen ollaan tekemässä kevään aikana osana uutta hallintosääntöä.

Lähidemokratialle etsitään uusia muotoja

Kaupungin johtoryhmä on esittänyt, että nykymuodossa aluetoimikuntia ei jatketa, vaan kehitetään jotain muuta niiden tilalle. Aluetoimikuntien sijaan kaupunki voisi tukea enemmän olemassa olevia kylä- ja asukasyhdistyksiä ja kansalaisten kuulemistilaisuuksia voisi järjestää enemmän. Hallintojohtaja Nieminen kuitenkin painottaa, että päätöksiä mihinkään suuntaan ei ole vielä tehty ja kaikki on avoinna.

Perniöntien aluetoimikunnan puheenjohtaja Markku Koskisen mukaan aluetoimikunnat ovat tehneet tärkeää työtä Salon kaupungissa.

- Olemme kolme vuotta tehneet rankasti töitä sen hyväksi, että alueellinen tietämys on saatu mukaan kaupungin päätöksentekoon ja virkamiehille. Olemme myös tehneet työtä sen eteen, että aluetoimikunnat ovat tulleet alueilla tutuksi. Aluetoimikunta toimii reuna-alueelta aina keskustaan asti.

Koskisen mukaan aluetoimikunnat ovat saaneet konkreettisia asioita aikaiseksi. Muun muassa Perniöntien aluetoimikunta vaikutti voimakkaasti siihen, että Perniöntielle saatiin kiertoliittymä kantatie 52:n ja Kemiöntien väliseen risteykseen.

- Olemme itse luoneet tämän aluetoimikuntamallin toimintamallin, haluaisimme edelleen olla kehittämässä tätä toimintaa.

Aluetoimikunta on irti puoluepolitiikasta

Lähidemokratiakeskustelu käy kuumana, kun hallituksen uusi kuntauudistusmalli luo uusia kuntarajoja Suomeen. Koskinen liputtaa aluetoimikunta-tyyppisen mallin puolesta.

- Aluetoimikunta on ei-poliittisesti valittu. Toimikunnalla ei ole myöskään budjettivaltaa, eikä se jaa rahaa eri tahoille. Meillä on kuitenkin vaikutusvaltaa, eikä ongelmia tule siitä kenelle me rahaa jaamme. Kokouksemme ovat avoimia keskustelufoorumeja eikä puoluepolitiikka näyttele niissä minkäänlaista roolia.

Yhdistymissopimuksen mukaisesti aluetoimikunnat toimivat Salon kaupunginhallituksen alla. Ne ovat asukkaiden, yhdistysten ja muiden paikallisten toimijoiden yhdyslinkkinä Salon hallintoon päin. Salossa toimii kaiken kaikkiaan viisi eri aluetoimikuntaa: Helsingintien, Kiskontien, Perniöntien, Somerontien ja Turuntien aluetoimikunnat.

Lähteet: YLE Turku / Petra Ristola