1. yle.fi
  2. Uutiset

Pilaantunut maaperä puhdistetaan Loimaalla

Omakotitaloalueen pilaantunut maaperä Kemppilänkadulla menee vaihtoon Loimaalla. Varsinais-Suomen ELY -keskuksen päätöksellä entisen sahan varastokentälle rakennetulta asuinalueelta pilaantunut maaperä viedään pois ja tuodaan puhdas tilalle. Työt on tarkoitus aloittaa tulevana kesänä ja kestävät noin puoli vuotta.

Teksti-TV Turku
Kemppilänkatu Loimaalla.YLE / Kimmo Gustafsson

LoimaaKemppilänkadun puhdistushanke on Varsinais-Suomen ELY -keskuksen toiminta-alueella ensimmäinen, jossa usean asuinkäytössä olevan kiinteistön maaperän puhdistustarve todetaan vasta, kun alue on ollut pitkään asuinkäytössä.

Hankkeen toteuttamiseen liittyy tästä syystä poikkeukselliset suojausvaatimukset. Puhdistustyön lopputulokselle on asetettu erittäin alhainen dioksiini- ja furaaniyhdisteiden (PCDD/F -yhdisteitä) pitoisuusvaatimus.

Ylitarkastaja Esa Wihlmanin mukaan aineet katsotaan riskitekijöiksi terveydelle ja ne Elyn riskinarvioinnin päätteeksi päätetty poistaa.

Asuinrakennukset on suojattava kaivutyön ajaksi, ettei työn mahdollisesti aiheuttama pöly pääse kulkeutumaan asuinrakennusten ulkopinnoille taikka sisätiloihin.

Kunnostustyön lopputulos todetaan alueelle jäävän maaperän jäännöspitoisuusnäytteiden avulla. Työn ohjauksessa tulee käyttää asiantuntijaa, ja työlle on nimettävä tiedotuksesta vastaava henkilö.

Maata kaivetaan tuhansia tonneja

Loimaan kaupunki ja Varsinais-Suomen ELY –keskuksen on tarkoitus sopia siitä, että kunnostustyö toteutetaan valtion jätehuoltotyönä. Jätehuoltotyösopimuksessa sovitaan muun muassa. kustannusten jaosta kunnan ja valtion kesken sekä työjaosta.

Loimaan kehitysjohtaja Matti Tunkkari kertoo, että Kaupungin tilinpäätöksessä vuodelta 2010 tehtiin tätä varten 634.000 euron varauskirjaus.

- Työ on tarkoitus tehdä valtion jätehuoltotyönä, jolloin ELY-keskus vastaa hankkeen toteutuksesta ja kaupunki osallistuu kustannuksiin sovittavissa määrin. Kaupunki siis maksaa oman osuutensa työstä rahana ELY:lle, kertoo Tunkkari.

Nykyisen Kemppilänkadun alueella puhdistettavan alueen pinta-ala on ynteensä 12 500 neliömetriä, eli parin jalkapallokentän verran. Alueella arvioidaan olevan 13 500 tonnia pilaantunutta maata.

Pilaantuminen peruja sahan ajoilta

Kemppilänkadun aluetta käytettiin sahatavaran varastokenttänä 1970–luvun puoliväliin asti. Alue osoitettiin asuinkäyttöön 1990-luvun puolivälissä, ja asuinrakennukset rakennettiin pääasiassa vuosikymmenen loppupuolella.

Sahoilla käytettiin sahatavaran sinistymisen estoon 1940-luvulta 1980-luvun puoliväliin kloorifenolipitoisia aineita, joiden on todettu sisältäneen epäpuhtautena.

Alueella on tehty maaperä tutkimuksia 1988 ja 1991. Nyt puhdistamiseen johtaneet aineet löydettiin vuosien 2008-2010 välisten tutkimusten aikana.

Lähteet: YLE Turku

Lue seuraavaksi