Harjujen vesiensuojeluun tähtäävät tutkimukset käyntiin

Geologian tutkimuskeskus on aloittanut muun muassa kuntien maankäytön suunnittelua avustavat maastotutkimukset neljällä paikkakunnalla Keski-Pohjanmaalla. GTK on yhteydessä alueen maanomistajiin tutkimusten johdosta.

Teksti-TV Keski-Pohjanmaa
Metsäinen harjumaisema Puumalassa.
YLE / Helena Huotari

HalsuaGTK tekee Kannuksen Eskolanharjulla, Vetelin Pitkäkankaalla, Halsuan Isoharjulla ja Liedeksessä sekä Lestijärven Syrinharjulla muun muassa selvitykset pohjavesialueiden geologisesta rakenteesta.

Tutkimusten avulla saadaan selville harjualueiden pohjaveden virtaussuunnat ja -nopeudet. Saatujen tietojen perusteella tehdään pohjavesien suojelusuunnitelmat Eskolanharjulle ja Syrinharjulle.

Maastotutkimukset sisältävät keväällä 2012 muun muassa painovoimamittauksia, maatutkaluotausta ja seismisiä luotauksia.

Maastotutkimukset on aloitettu Kannuksessa ja Vetelissä tammikuussa. Halsualla ja Lestijärvellä tutkimukset aloitetaan kuluvan viikon aikana.

Tutkimukset pyritään tekemään maanomistajille haittaa aiheuttamatta eikä niistä jää maastoon pysyviä jälkiä. Mittaajat pyrkivät myös mahdollisuuksien mukaan välttämään piha-alueita. Syksyllä maastossa on tarkoitus tehdä myös kairauksia ja asentaa pohjavesiputkia.

Tietojen keruuseen liittyen GTK on yhteydessä alueella toimiviin yrityksiin ja maanomistajiin.

Lähteet: YLE Keski-Pohjanmaa