Musiikki stimuloi - varsinkin muusikoita

Musiikin kuuntelu aktivoi useita aivojen osia, kertoo tuore väitöstutkimus Jyväskylän yliopiston musiikkitieteen laitokselta. Tutkimuksen mukaan musiikki stimuloi muun muassa motoriikkaa, tunteita ja luovuutta sääteleviä aivoalueita. Musiikki ja liike ovat siis läheisessä suhteessa toisiinsa.

Teksti-TV Keski-Suomi
Vaalea akustinen kitara.
Landola vuosimallia 2008.YLE / Ritva Karhula

MSc Vinoo Alluri osoittaa väitöstutkimuksessaan ensimmäistä kertaa, että musiikin kuuntelu aktivoi laajoja alueita aivoissa.

Musiikin pulssin prosessointi aktivoi esimerkiksi liikeaivokuoren alueita. Tämän perusteella voidaan Tunteisiin liittyvien alueiden sen sijaan havaittiin olevan yhteydessä rytmin ja sävellajin prosessointiin.

Sointivärin prosessointi taas aiheutti aktivaatioita niin kutsutussa oletusmoodiverkossa, millä arvioidaan olevan yhteys luovaan ajatteluun.

Kuuntelukokeiden perusteella tutkija Alluri totesi, että musiikin havaitseminen kohdistuu suurelta osin musiikissa tapahtuviin nopeisiin muutoksiin. Kuuntelukokeissa havaittiin myös, että muusikot havaitsevat musiikillisia piirteitä tarkemmin kuin muut. Tästä voidaan päätellä, että musiikillinen koulutus tarkentaa musiikillisten piirteiden havaitsemismekanismeja.

Allurin väitöstutkimus on ensimmäinen, joka tutkii musiikin piirteiden havaitsemista yhdistäen akustiikan, kokeellisen psykologian ja aivotutkimuksen eri keinoja.

Tutkimuksessa kehitettiin uusi uraauurtava menetelmä, jolla voidaan tutkia sitä, miten aivot prosessoivat musiikin eri piirteitä. Tämä auttaa ymmärtämään paremmin sitä, miten musiikki ihmisiin vaikuttaa. Tutkimuksella on sovellusmahdollisuuksia muun muassa musiikkiterapiassa ja musiikin tietokonepohjaisessa analyysissä ja luokittelussa.

MSc Vinoo Allurin väitöskirja "Acoustic, neural and perceptual correlates of polyphonic timbre" (suom. Polyfonisen sointivärin hahmottamisen akustiset ja hermostolliset vastineet) tarkastetaan tänään Jyväskylän yliopistolla.

Lähteet: YLE Keski-Suomi / Teemu Rauhala