Muuntohuumeita nyt ensi kertaa huumausaineluetteloon

Huumausaineluetteloon on valtioneuvoston tänään antamalla asetuksella hyväksytty seitsemän uutta ainetta. Näin luetteloon on ensi kertaa saatu kemiallisesti valmistettuja muuntohuumeita, esimerkiksi synteettinen kannabis.

Kotimaa

Kesällä 2011 voimaan astunut huumausainelain muutos on mahdollistanut sen, että huumausaineiksi luokiteltavien aineiden listaa voidaan täydentää kansallisilla päätöksillä.

Valtioneuvoston tänään antamalla asetuksella Suomen listalle on tullut seitsemän uutta ainetta.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kolmea aineista myydään synteettisenä kannabiksena, joista käytetään myös katunimiä Spice tai Jehova. Aineiden koodinimet ovat JWH-018, JWH-073 ja JWH-081.

Huumausainelistalle päätyivät nyt myös ekstaasin kaltainen mCpp, keskushermostoa stimuloiva 2-DPMP, LSD:n kaltainen Bromo-Dragonfly sekä Metyloni, joka on ekstaasijohdannainen.

Asetus astuu voimaan maaliskuun 12. päivänä 2012.

Muuntohuumeet ovat uusia psykoaktiivisia aineita, joita usein kaupitellaan internetissä "laillisina huumeina". Aineilla ei yleensä ole lääkinnällistä tai teollista käyttöä, huomauttaa sosiaali- ja terveysminsiteriö.

Aiemmin huumausaineiksi luokittelu tapahtui YK:ssa tai EU:ssa tehtävillä päätöksillä, joiden jälkeen maat saattoivat lisätä aineet listoilleen. Päätöksenteko oli hidasta, joten osa EU-maista on ottanut käyttöön järjestelmän, jossa huumausaineiksi luokiteltujen aineiden listaa voidaan täydentää kansallisesti.

Valtioneuvoston päätös perustuu lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Keskusrikospoliisin ja Tullilaboratorion tekemiin arvioihin aineiden koostumuksesta ja vaikutuksista.

Lähteet: YLE Uutiset