Plagiointi suitsiin paljastimella

Jyväskylän yliopisto ottaa ensi syksynä käyttöön kansainvälisen plagioinnin tunnistusjärjestelmän. Järjestelmä tunnistaa opiskelijan tutkimusmateriaalista mahdollisen kopiovilpin. Myös maamme muut yliopistot ovat käynnistämässä kilpailutusta järjestelmästä.

jäljittely
Kuvakaappaus tietokoneen näytöltä kun liitetään tekstiä
Yle

Jyväskylässä kilpailutus vilpin paljastavasta ijärjestelmästä on tarkoitus käynnistää parin viikon kuluttua.

Plagiointi tai vilppi tieteellisessä aineistossa on tänä päivänä helppoa internetistä saatavan aineistomassan ansiosta. Kopioi - liitä -menetelmällä tekstiä saa luotua nopeasti suuria määriä. Tutkimustuloksia plagiointiongelman lisääntymisestä ei kuitenkaan ole.

- Tämä on oletus, mutta plagiointi on lisääntynyt. Harva siitä kuitenkaan kiinni on jäänyt, sanoo Jyväskylän yliopiston strategiajohtaja Kari Pitkänen.

Viime syksyisen pilotoinnin perusteella vilppiä löytyi enimmillään viisi prosenttia yhtä tutkimusta kohti. Tiedevarkautta eli toisen henkilön esittämien ideoiden kopioimista tunnistavia järjestelmiä testattiin Jyväskylän yliopistossa viime syksynä.

- Plagiointia seulova ohjelma perustuu siihen, että se vertaa tekstejä toisiinsa, ja ilmoittaa jos samankaltaisuuksia on riittävän paljon. Tätä varten ohjelma tarvitsee valtavan tietokannan tieteellisiä tekstejä, Pitkänen kertoo.

Opettajan mukaan tutkimuksista on löytynyt vilppiä harvoin.

- Kopionti voi olla myös tahatonta. Graduaan tekevä opiskelija tai pidemmälle ehtinyt tutkija lukee tutkimustaan varten suuria määriä, eikä välttämättä muista mistä jotakin on lukenut, ja saattaa pitää sitä omana ajatuksenaan, aprikoi Jyväskylän yliopiston yhteisöviestinnän opettaja Sari-Maarit Peltola.

Opiskelijan mukaan vilppi on harvinaista eikä asiasta juurikaan edes keskustella opiskelijoiden kesken.

- Ei kenelläkään mitään pelkotiloja tunnu olevan. Graduryhmässä asiasta on toki puhuttu ja käyty läpi tieteellisen kirjoittamisen lainaus- ja viittauskäytäntöjä, toteaa graduaan tekevä neljännen vuoden sosiologiopiskelija Ilkka Penttinen.

Yliopisto haluaa korostaa, että tarkoitus ei ole järjestelmän avulla pelkästään kontroilloida opiskelijoita, vaan käyttää ohjelmaa osana opetusta. Se aiotaan kytkeä myös osaksi yliopiston laatujärjestelmää.

Tunnistusjärjestelmien pilotointi on meneillään Jyväskylän lisäksi muun muassa Lapin ja Turun yliopistoissa.

Lähteet: YLE Keski-Suomi / Marja Roiha