Martti Korhonen: Aitoa yhteistyötä maapolitiikkaan

Oulu on hyvä esimerkki johdonmukaisesta ja pitkäjänteisestä kaavoituksesta ja maapolitiikasta. Oulussa on pystytty vähentämään spekulointia maan arvonnousulla ja rakentamaan perustaa toimiville asuntomarkkinoille.

maapolitiikka
Kansanedustaja Martti Korhonen (vas.)
Martti Korhonen.Yle

Yhdyskuntarakenteen kehittyminen kestävämmäksi edellyttää maankäytön, asumisen ja liikenteen tarpeiden nykyistä kiinteämpää yhteensovittamista. Tämä vaatii parempaa kuntien keskinäistä yhteistyötä. Tärkeintä on aito yhteistyö, joka antaa edellytykset maapoliittisten keinojen tehokkaaseen käyttöön. Kuntarakenne vaikuttaa kuntien välisen yhteistyön reunaehtoihin.

Asuntorakentamiseen soveltuvan kaavoitetun tonttimaan saatavuus, kaavavaranto, muodostaa perustan toimivalle asuntopolitiikalle. Riittämätön kaavavaranto on pullonkaula asuntomarkkinoilla. Asuntorakentamiseen kaavoitettuja tontteja on oltava riittävästi. Tämä edellyttää, että kunnat hankkivat käyttöönsä tarpeellisen määrän raakamaata.

Kuntien on käytettävä lainsäädännön antamia keinoja tarpeellisen kaavavarannon hankkimiseen. Kaavoitusprosessien sujuvuus paranee kaavoitukseen annetuilla riittävillä resursseilla.

Valtion on edistettävä kaupunkiseutujen kohtuuhintaista asuntotuotantoa luovuttamalla omia maa-alueitaan kuntien käyttöön kohtuulliseen hintaan.

Lähteet: Martti Korhonen (vas.) kansanedustaja