Työurat pitenisivät, jos kipu tunnustettaisiin sairaudeksi

Kansainväliset tutkijapiirit puhuvat entistä painokkaammin sen puolesta, että kipu luokiteltaisiin sairaudeksi sinänsä. Nykyistä aktiivisempi ote kivunhoitoon voisi vähentää selvästi työkyvyttömyyseläkkeelle jäämistä, kertoo tuore Helsingin yliopiston tutkimus.

terveys

Pelkästään kipujen vuoksi ei Suomessa voi päästä työkyvyttömyyseläkkeelle, sillä kipu ei ole sairaus, ja työkyvyttömyyseläkkeelle pääsee vain lääkärin toteaman sairauden ja merkittävästi alentuneen työkyvyn perusteella.

Krooninen kipu näyttää kuitenkin olevan merkittävässä roolissa työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisessä, kertoo Helsingin yliopiston Hjelt-instituutin tutkimus, joka pohjautuu Helsingin kaupungin työntekijöiden keskuudessa tehtyyn terveystutkimukseen.

Henkilöt, jotka olivat vuosina 2000-2002 tehdyssä terveystutkimuksessa raportoineet tuntevansa kroonista kipua, jäivät selvästi useammin työkyvyttömyyseläkkeelle kahdeksan seurantavuoden aikana kuin ne, jotka olivat kertoneet pitkäaikaissairaudesta, mutta eivät olleet raportoineet kroonisen kivun tuntemuksia.

Kipu ajoi siis eläkkeelle niitäkin, joilla ei ollut pitkäaikaissairautta tai lääkärin diagnosoimaa sairautta - ennen kuin sellainen oli löytynyt eläkepäätöstä varten.

Keksittyjä sairauksia?

Koska kipu ei kelpaa syyksi työkyvyttömyyseläkettä varten, jokin muu syy täytyy olla. Pääsyyt työkyvyttömyyseläkkeelle ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenterveysongelmat.

Onko meillä siis lääkäreitä, jotka kirjaavat papereihin jonkin syyn, koska ymmärtävät, että jatkuvaa kipua kokeva ei voi jatkaa työelämässä?

- Tuohon en voi ottaa kantaa, naurahtaa YLE Uutisille tutkijatohtori Peppiina Saastamoinen Hjelt-instituutista.

Vääryyttä kokee arvatenkin työntekijä, joka leimataan mielenterveysongelmaiseksi kipukokemustensa vuoksi, jos varsinaista sairautta ei löydy - vaikka siten pääsisi eläkkeellekin. Tosin kivun kivulla ja masennuksella on tutkimuksissa havaittu yhteys, mutta kumpi on syy, kumpi seuraus, sitä on Saastamoisen mukaan vaikea sanoa.

Saastamoisen mielestä kipu olisi kuitenkin hyvä tunnustaa sairaudeksi sinänsä, kuten esimerkiksi Euroopan kivuntutkimusyhdistys jo 2000-luvun alkupuolelta lähtien on esittänyt.

- Meillä ehkä ajatellaan, että krooninen kipu on taudin oire, kuten toki onkin, mutta aina peruskipu ei lähde, vaikka tauti hoidetaankin, pohtii Saastamoinen.

- Itse kipua pitäisi hoitaa, koska sille on voinut esimerkiksi herkistyä, jolloin kipu vain jatkuu, Saastamoinen muistuttaa.

Hjelt-instituutin tutkimuksessa seurattiin 6 258 Helsingin kaupungin työntekijää, jotka olivat osallistuneet Helsinki Health Study -tutkimukseen vuosina 2000-2002. Noin kahdeksan vuoden seurantajakson aikana 594 heistä jäi työkyvyttömyyseläkkeelle.

Lähteet: YLE Uutiset