Hyvinkäästä vuoden pyöräilykunta – lähes 200 km pyörätietä

Hyvinkää on valittu vuoden 2012 pyöräilykunnaksi. Kunnasta löytyy reilut 200 kilometria kevyen liikenteen väylää. Työtä pyöräilyn eteen on tehty 50-luvulta saakka.

pyöräily
YLE

HyvinkääVuoden pyöräilykunnan valitsi Suomi pyöräilee -yhteistyövaliokunta, jonka taustalla on 15 liikunnan ja kansanterveyden edistämisen tahoa, muun muassa THL, Liikenneturva ja Suomen Latu.

Hyvinkäällä on tehty pitkäjänteistä työtä pyöräilyn eteen aina 50-luvulta saakka. Kevyen liikenteen väyliä löytyykin kunnasta reilut 200 kilometriä.

- 50-luvulta löytyy ensimmäiset dokumentit siitä minkälaisia ajatuksia tällaiselle pitkäjänteiselle kehittämiselle on. Ja sitä myöten polkupyöräverkkoa on kehitetty. Tällä hetkellä sitä on melkein yhtä paljon kuin katuverkkoa, kertoo kaupungininsinööri Jouni Mattsson.

Mattssonin mukaan ihmisiä ei voi pakottaa auton ratista polkupyörän selkään, vaan polkupyöräilystä pitää tehdä tarpeeksi helppoa.

- Väylästön pitää olla laadukasta. Olosuhteista pitää luoda sellaiset että ne tarjoavat todellisen vaihtoehdon autoille.

Kaupunkia kaavoitettu pyöräilyä silmällä pitäen

Hyvinkääläisitä 80 prosenttia asuu kolmen kilometrin päässä rautatieasemasta ja 90 prosenttia alle neljän kilometrin päässä keskustasta. Tällä hetkellä pyörätieverkkoa ei enää laajenneta. Sen sijaan kaupungissa keskitytään laatuun.

Tavoitteet on asetettu korkealle.

- Jos katsotaan mallia Keski-Euroopasta, meillä on vielä paljon kehitettävää. Matka on vielä pitkä siihen, että olemme todellinen eurooppalainen pyöräilykunta. Siellä pyöräilijöiden osuus on lähes puolet. Meillä se on vielä viidenneksen luokkaa.

Hyvinkäällä on alettu aktiivisesti markkinoida pyöräilyä. Uusille, kaupunkiin muuttaneille asukkaille toimitetaan muun muassa kartta kaupungin pyörätieverkostosta. Motivan ja Liikenneministeriön koordinoiman hankkeen tiimoilta esille tuodaan polkupyöräilyn etuja autoiluun verrattuna.

- Teemme yhteistyötä yritysten kanssa ja pyrimme luomaan hyvää ilmapiiriä siihen, että polkupyöräily ei ole pelkästään koululaisten juttu, Mattsson jatkaa.

Lähteet: YLE Helsinki