Toimikunta: Myös poliisin määräämät sakot voitava muuntaa vankeudeksi

Oikeusministeriön toimikunta ehdottaa sakon muuntorangaistuksen laajentamista koskemaan myös toistuvasti poliisilta sakkoja saaneita henkilöitä. Nykyisin vain tuomioistuimen tuomitsemat sakot muunnetaan vankeudeksi.

Kotimaa

Toimikunta ehdottaa uutta rangaistusmuotoa, sakkopalvelua, muuntorangaistukseen tuomituille.

Sakon muuntorangaistuksen määräisi jatkossakin tuomioistuin.

Sakkopalvelu sisältäisi tapaamisia valvojan kanssa ja toimintaa vähintään kahdesti viikossa, yhteensä 4–12 tuntia viikossa.

Tarkoituksena olisi vähentää tuomitun uusintarikollisuuden riskiä puuttumalla hänen päihde- ja velkaongelmiinsa. Tuomitun olisi oltava selvin päin osallistuessaan palvelun mukaisiin tapaamisiin ja tilaisuuksiin.

Tunti sakkopalvelua vastaisi yhtä sakon muuntorangaistuspäivää. Sakkopalvelun ehtojen törkeästä rikkomisesta seuraisi muuntorangaistuksen loppuosan suorittaminen vankilassa.

- Tavoitteena on löytää nykyiseen epätyydyttävään tilanteeseen ratkaisu, joka lisäisi rangaistusjärjestelmän uskottavuutta, mutta ei sakkovankien määrää, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.).

Samalla nuorten yhdyskuntapalvelun valvontaa tehostettaisiin. Siihen sisältyisi nykyistä tiukempaa valvontaa ja erityisesti sosiaalista toimintakykyä edistäviä tehtäviä ja ohjelmia.

- Tehokkaampi valvonta ja yksilölliset tukitoimet antavat nuorelle mahdollisuuksia rikoksettomaan elämään, Henriksson sanoo.

Lähteet: Yle Uutiset