1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Teksti-TV Kainuu

Kalatiestrategiassa Oulujoki ei ole kärkikohde - Hyrynsalmen reitti on

Sen sijaan Valtioneuvoston hyväksymässä periaatepäätöksessä mainitaan Pohjois-Suomesta Hyrynsalmen reitin Leppikoski ja Seitenoikea, Kemijoki-Ounasjoki ja Iijoki.

Oulujoki Kuva: YLE

Valtakunnallinen kalatiestrategia ei listaa Oulujokea kalatierakentamisen kärkikohteeksi. Oulujoen edellä viranomaisselvityksessä on yhteensä parikymmentä kalatiehanketta ympäri Suomea.

Kullekin kalatiehankkeelle on määritelty tavoitteet. Esimerkiksi Kainuun Hyrynsalmella kahden mahdollisen kalatien tarkoituksena olisi järvitaimenkannan kehittäminen. Lisäntymisalueiksi kalateillä tulisi saavuttaa Uvan, Luvan ja Syväjoen sivureitit..

Vaikka Oulujokea ei olekaan nimetty kärkikohteeksi, todetaan strategiassa, että Oulujoelle voisi suositella kalatien rakentamista.

Oulujoen tapauksessa ongelma on epävarmuus siitä, saataisiinko jokeen hyvää poikastuotantoa portaiden rakentamisen jälkeen, sanoo kalastusneuvos Eija Kirjavainen Maa- ja metsätalousministeriöstä.

Oulujoen puuttuminen kärkihankelistasta ei kuitenkaan tarkoita että Oulujoen kalatiet toteutuisivat myöhemmin kuin muut listatut kohteet

- Lopullinen kalateiden toteutuminen ei riipu strategiaa tekevästä viranomaisesta vaan paikallisesta tahtotilasta ja paikallisesta rahoituksesta, huomauttaa Eija Kirjavainen.

Kaikki kalatiestrategiassa mainitut reitit eivät myöskään saa kalateitä, vaan kyse on strategiasta, johon rahoittajien ei tarvitse tukeutua.

Näin Oulujoki mainitaan strategiassa

- On huomattava, että näiden kärkikohteiden lisäksi on lukuisia muita alueellisesti tärkeitä kohteita, joille voisi suositella kalatien rakentamista, joten esitetty lista ei ole tyhjentävä. Esimerkiksi Oulujoella vaelluskalojen palauttamisen taustalla on vahva sosioekonomisiin ja imagollisiin tekijöihin perustuva alueellinen tahtotila (kunnat, kalatalousalan toimijat, kansalaiset) ja kalateille on jo olemassa, strategiassa todetaan.