SLL: Talvivaaran toiminta on keskeytettävä

Suomen luonnosuojeluliitto on toimittanut Kainuun ELY-keskukselle virallisen pyynnön Talvivaaran kaivoksen toiminnan keskeyttämisestä. Liiton mukaan kaivoksen toiminta on aiheuttanut laajoja ympäristöhaittoja ja toiminnassa on myös osin poikettu ympäristöluvasta.

Teksti-TV Kainuu
Malmin kuljetushihna lumisessa maisemassa.
Yle

Suomen luonnonsuojeluliitto mukaan kaivoksen toiminnasta aiheutuva ympäristön pilaantuminen on niin merkittävää, että saastuttava toiminta olisi keskeytettävä.

Liiton keskeytyspyynnön mukaan vakavaa on kuitenkin se, että osalle päästöistä ei ole osattu asettaa päästörajoja, vaan niitä on tarkkailtu suhteessa yhtiön itse ilmoittamiin päästötasoihin. Nämä on monelta osin ylitetty. Pöly- ja meluhaittojen lisäksi Talvivaaran kaivoksen suolainen jätevesi on muuttanut lähijärvien luonnontilaa merkittävästi.

Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskisen mukaan luonnonsuojeluliitto ei kategorisesti vastusta kaivostoimintaa.

- Talvivaarassa ympäristöongelmat ovat paisuneet sellaisiin mittoihin, että sitä on enää mahdoton hyväksyä. Tähän saakka yhtiön ympäristölupa on ollut niin väljä, että se on sallinut esimerkiksi suuret natrium -päästöt, jotka ovat heijastuneet vesistöissä todella surullisella tavalla. Tähän on nyt yksinkertaisesti saatava tiukennus, jotta nämä muut ympäristösuojelulakiin liittyvät velvoitteet täyttyvät, sanoo Yrjö-Koskinen.

Luonnonsuojeluliitossa ei luoteta kaivosyhtiön ilmoituksiin, että päästöt ovat jo vähentyneet ja vähenemässä edelleen.

- Kunnes näin tapahtuu, yhtiön toiminta täytyy keskeyttää. Mielestämme ELY-keskuksen tehtävä on selvittää, ovatko kaivosyhtiön puheet myös toteutuneet siinä muodossa, kuin yhtiö on itse ilmoittanut, sanoo Yrjö-Koskinen.

Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan ELY-keskuksen tulkinta pilaantumisen merkittävyydestä on ilmeiseti erilainen kuin luonnonsuojeluliitolla.

Liiton suojelupäällikkö Jouni Nissisen mukaan keskeytyspyynnössä on kritiikkiä myös valtiovallan suuntaan.

- Kun valtio on leikannut resursseja, ollaan päädytty tilanteeseen, jossa viranomaisilla ei ole mahdollisuuksia selviytyä tehtävistään. Talvivaaran kohdalla joudutaan jälkikäteen selvittämään lakiteitse sekavaa tilannetta, johon ei Suomessa olisi pitänyt enää joutua, sanoo Nissinen.

SLL hakee valituskelpoista päätöstä

Vireillepano -termiä käytetään virallisena pyyntönä ottaa asia käsittelyyn. Luonnonsuojeluliiton mukaan Kainuun ELY-keskus joutuu tekemään päätöksen vireillepanosta. Jos päätöksessä todetaan, että kaivoksen toimintaa ei keskeytetä, SLL:llä tulee olemaan mahdollisuus valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen. Silloin hallinto-oikeus ratkaisisi, onko ympäristön pilaantuminen niin merkittävää, että keskeyttäminen on tarpeen.

Kainuun ELY-keskuksen mukaan luonnonsuojeluliiton tekemä keskeytyspyyntö pyritään käsittelemään huhtikuun aikana.

Lähteet: Yle Kainuu / Heikki Rönty