1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Teksti-TV Perämeri

Jätekuljetuksia mietitään uusiksi Meri-Lapissa

Meri-Lapin kunnat joutuvat päättämään kiinteistöjen jätekuljetuksista uuden jätelain pohjalta toukokuun alkuun mennessä. Vielä nykyisin suurin osa merilappilaisista saa valita itse jätteiden kuljettajan. Tilanne voi muuttua.

Kemissä jätteidenkuljetus on jo pitkään hoidettu keskitetysti ja kaupunki on kilpailuttanut jätteidenkuljettajan itse. Torniossa, Keminmaassa, Tervolassa ja Ylitorniolla kuntalainen itse on voinut kilpailuttaa ja valita jätteet kuljettavan yhtiön.

Perämeren Jätehuolto Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Kemin vs. kaupunginjohtaja Tapani Onkalo pitää Kemin kokemuksia keskitetystä jätekuljetuksesta hyvinä.

Kemin järjestelmä on Onkalon mielestä myös tasapuolisempi kuin muissa kunnissa. Onkalo nimittää jätekuljetuksen ulkopuolella olevia talouksia tässä asiassa vapaamatkustajiksi. Alueellisen jätehuollon kustannuksiin pitäisi kaikkien osallistua, jotta toimivan jätehuollon periaate toteutuisi.

- Kemissä noin 98 % asukkaista on mukana tässä kunnan järjestämässä jätekuljetuksessa, kun taas muissa kunnissa iso osa asukkaista on sopimusten ulkopuolella. Näissä talouksissa usein esimerkiksi poltetaan jätteet itse, Onkalo toteaa.

Jätelain mukaan kuntien täytyy valvoa myös kiinteistönhaltijan itse järjestämää kuljetusta, minkä on käytännössä todettu olevan vaikeaa.

Yksilöllisen palvelun katoaminen huolettaa

Jätealan yrittäjät ovat asiasta eri mieltä sopimusmallien paremmuudesta. Yrittäjät ovat vastustaneet kunnan kilpailutusta, koska he kokevat, että kilpailutus suosii suurempia yrityksiä. Se taas yrittäjien mielestä johtaa pienten yritysten hiipumiseen ja kustannusten nousuun.

Esa ja Pojat Oy:n toimitusjohtaja Esa Pekkala sanoo, että sopimusperusteinen kuljetus olisi parempi.

- Yksilöllinen palvelu säilyisi ja kierrätysasteet paranisivat, jos pysyisimme sopimusperusteisessa mallissa, Pekkala uskoo.

Esa Pekkalan kertoman mukaan esimerkiksi Kokkolassa sopimusperusteinen malli on pitänyt hinnat asiakkaille edullisina.

Jätekuljetusjärjestelmän muuttamisesta on pyydetty alueen kuntien lausunnot huhtikuun puoliväliin mennessä. Jätelautakunta päättää myöhemmin jätteenkuljetusjärjestelmästä saatujen lausuntojen perusteella.