Koe uusi yle.fi

Suomi saamassa erityiskohtelun hiilinielujen laskennassa

Suomi on saamassa EU:n sisällä erityiskohtelun hiilinielujensa laskennassa. EU:n ympäristöministerit ja komissio ovat keskustelleet hiilinieluista Brysselin kokouksessaan. Komission kanssa on neuvoteltu varauma, jonka mukaan Suomelle hankala hiilinielujen laskentatapa ei aiheuttaisi Suomelle lisälaskua.

luonto

Suomessa hiilinieluja ovat pääasiassa metsät ja suot, ja Suomi on pelännyt, että nielujen laskentatapa pakottaa rajoittamaan metsien käyttöä.

Viime vuoden lopulla Etelä-Afrikan Durbanissa käydyissä kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa Suomi joutui antamaan periksi hiilinielujen laskentatavassa, jonka pelättiin aiheuttavan Suomelle kymmenien miljoonien eurojen vuosittaisen lisälaskun.

Ristiriitaa Suomen ja EU:n välillä aiheuttaa hiilinielujen laskentatapa. Suomen laskentatavan mukaan Suomen metsät toimivat hiilinieluina, sillä metsien sitoma hiili vähentää ilmaan päätyvän hiilidioksidin määrää. Suomen metsien pinta-ala kuitenkin pienenee jatkuvasti rakentamisen ja teollisen toiminnan seurauksena.

Durbanin ilmastokokouksessa päätettiin perustaa laskentamalli, joka perustuisi metsien pinta-alalle, eikä niiden sisältämälle hiilelle. Tämä laskentamalli olisi epäedullinen Suomelle.

Hyvitys haussa

Suomi on käynyt EU-komission kanssa koko alkuvuoden neuvotteluja siitä, miten Suomen ongelma hyvitettäisiin EU:n sisäisillä järjestelyillä.

Parhaillaan Brysselissä EU:n ympäristöministerien kokouksessa oleva ympäristöministeri Ville Niinistö (vihr.) sanoo, että nyt asiassa ollaan jo lähellä ratkaisua.

- Päätöslauselmassa on kappale, joka tuo esille sen, että kaikki jäsenmaat yhdessä toivottavat komission tervetulleksi etsimään ratkaisua, jotta tämä runsasmetsäisten maiden ongelma metsäkadosta saadaan kompensoitua, Niinistö totesi.

Niinistön mukaan tämä tarkoittaa sitä, että EU-komissiolla on vahva mandaatti jatkaa keskustelua Suomen kanssa, että ratkaisu saadaan toteutettua.

Ympäristöministeri Niinistön sanoo, että Suomi on siis saamassa kantansa läpi.

- Kukaan ei ole täällä keskustelussa Suomen kantaa kyseenalaistanut, Niinistö totesi.

Käytännössä Suomen toivomuksen toteuttaminen voi merkitä esimerkiksi sitä, että Suomi saa isommat päästöoikeudet kuin mitä se muuten olisi saanut.

Hiilinieluratkaisu on osa EU:n ympäristöneuvoston käsittelyssä olevaa ilmastopakettia. Puola saattaa vielä perjantai-illan aikana omien etujensa vuoksi kaataa paketin, mutta näillä näkymin se ei uhkaa Suomen hiilinieluratkaisua.

Lähteet: YLE Uutiset