1. yle.fi
  2. Uutiset

Biojätteen tehokkaammalla käytöllä Helsingin liikennepäästöt pienemmiksi

Helsingin seudulla parempi biojätteen kerääminen voisi edistää merkittävästi biokaasun tuotantoa tavalla, joka mahdollistaisi kaasun käyttämisen seudun liikenteessä.

Teksti-TV Helsinki
Biojätekasoja Espoon Ämmässuon kaatopaikalla.
Yle

Helsingin seudulla biokaasun tuotanto on jätemateriaalin varassa. Mahdollisuus energiakasvien viljelyyn lisää vertailukohtina olleiden alueiden, eli Turun ja Salon seudun (40 %) sekä Kymenlaakson (34%) mahdollisuuksia biokaasun käyttöön merkittävästi.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuksessa tarkasteltiin biojätteitä, lietteitä, lantaa ja energiakasvien viljelyä biometaanin jalostamisessa. Helsingin seudulla olisi tehostamisen varaa biojätteiden erilliskeräyksessä, sanoo MTT:n Tutkija Saija Rasi.

- Biojätteen keräämistä voitaisiin tehostaa ja käyttää sitten se kerätty biojäte biokaasun tuotantoon.

Päästöihin vaikutus olisi erittäin suuri, jos kaikilla kolmella tutkitulla alueilla kaikki biomassapotentiaali otettaisiin käyttöön.

- Se vähentäisi kasvihuonepäästöjä saman verran kuin 100 000 auton ottaminen pois liikenteestä.

Lähteet: Yle Helsinki

Lue seuraavaksi