Huumepoliisien vapautus virkarikossyytteistä pysyy

Korkein oikeus ei ole myöntänyt valituslupaa keskusrikospoliisin kahden huumepoliisin valeostojutussa. Syyttäjä halusi valittaa asiasta. Hän vaati poliiseille rangaistusta virkarikoksesta. Helsingin hovioikeuden tuomio jäi pysyväksi valitusluvan epäämisen myötä. Se ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota, jolla poliisit vapautettiin virkarikossyytteistä.

Kotimaa

Hovioikeus ei toukokuussa muuttanut käräjäoikeuden marraskuussa 2009 antamaa tuomiota. Toukokuussa tuomiota muutettiin korvausvelvollisuuden osalta.

Helsingin käräjäoikeus totesi, että poliisit olivat käyttäneet vuonna 2006 huumejutun tutkinnassa tehdyssä valeostossa ulkopuolista ostajaa. Lain mukaan oston voi tehdä vain poliisi, joka on saanut tarvittavan koulutuksen. Käräjäoikeus vapautti poliisit virkarikossyytteistä, sillä tulkittiin, ettei heillä ollut ollut riittävää ohjeistusta valeoston tekemiseen.

Lähteet: Yle Uutiset