Myrsky rokottaa klapikauppaa - koivu kortilla ja hinta nousee

Tapani-myrsky näkyy myös kevään polttopuumarkkinoilla. Puukauppiaat ennakoivat, että koivupuusta tulee pulaa. Syynä tähän on tapaninpäivän myrsky. Metsistä on jouduttu korjaamaan havupuuvahinkoja eikä koivua ole päästy kaatamaan entiseen tapaan. Heittomotin hinta kohonnee 60 euroon.

Kotimaa

Harvennushakkuut ovat jääneet vähemmälle, koska metsätöissä on keskitytty Tapani-myrskyn tuhojen korjaamiseen.

Omakotilämmittäjien kannattaisikin varmistaa koivunpuun saanti jo nyt, neuvovat puukauppiaat. Viisainta olisi tilata klapit nyt ja kuivattaa ne kevätauringossa.

- Syksyllä voi tulla koivusta pulaa. Tällä hetkellä runsas lumi haittaa puunkaatoa metsissä ja klapien viemistä omakotitalojen pihoihin, kertoo nakkilalainen klapikauppias Pekka Viherlehto.

Lähteet: Yle Satakunta