Työryhmä alkaa selvittää ydinjäteyhteistyötä

Elinkeinoministeri Jyri Häkämies on asettanut työryhmän pohtimaan ydinjätteen loppusijoitusta. Tavoitteena on saada aikaan yhteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen vaihtoehdoista. Teollisuuden Voima, Fortum, Fennovoima ja Posiva asettavat kukin työryhmään kaksi edustajaa. Työryhmä raportoi ministeriölle työnsä tuloksista vuoden loppuun mennessä.

Teksti-TV Satakunta
tunnelia louhitaan peruskalliossa
YLE

Työryhmän puheenjohtajana on teollisuusneuvos Herkko Plit työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Työryhmän tehtävänä on kerätä olemassa oleva aineisto eri vaihtoehtojen vertailua varten, toteuttaa tarvittaessa loppusijoitusvaihtoehtojen alustava vertailu ja antaa suosituksia työn jatkamiseksi.

Elinkeinoministeri Jyri Häkämies tapasi tiistaina ydinvoimayhtiöiden edustajat Helsingissä.

Kokouksessa käytiin läpi hallituksen näkemykset siitä, kuinka yhtiöiden tulisi edetä käytetyn ydinjätteen loppusijoituksen suunnittelussa ja eri toteutusvaihtoehtojen vertailussa.

Ydinenergialain mukaan ydinenergian käytön ylin johto ja valvonta kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriölle.

- Lakiin on myös kirjattu, että ministeriö voi määrätä jätehuoltovelvolliset hoitamaan jätehuoltotoimenpiteitä yhteisesti, jos siten voidaan lisätä turvallisuutta, pienentää merkittävästi kustannuksia tai jos muut painavat syyt sitä vaativat. Näitä voivat olla ympäristö­vaikutusten pienentäminen tai yhteiskunnan kokonaisetu, kertasi elinkeinoministeri Jyri Häkämies toiminnan lähtökohtia.

Lähteet: Yle Satakunta