Suomalaiset pääsevät mittaamaan EuroChemin fosforipäästöjä

Kingiseppissä sijaitsevan EuroChem-konsernin lannoitetehtaan fosforipäästöjen mittaamisesta on syntynyt sopu suomalaisten ja venäläisten kesken. Asiasta kertoi ensimmäisenä MTV3:n uutiset.

Kotimaa

Suomen Ympäristökeskuksen SYKE:n ja Itämeren suojelukomission HELCOM:in edustajat tapasivat tiistaina Pietarissa venäläisiä viranomaisia ja Kingiseppin fosforitehtaan ja EuroChem-konsernin edustajia. Tapaamisessa syntyi sopimus yhteisen päästömittausohjelman aloittamisesta jo ensi viikolla.

- Yhteinen näytteenotto-ohjelma kestää toukokuun loppupuolelle, kertoi SYKE:n erikoistutkija Seppo Knuuttila Yle Uutisille.

- Sen myötä me saamme tietoja Luga-joelta viikoittain. Mittaukset tehdään tehtaan ylä- ja alapuolelta ja puroista, joista otimme näytteitä myös viime syksyn aikana, Knuuttila sanoi.

Ohjelman tarkoituksena on selvittää päästötilanne Luga-joessa nimenomaan alueilla, joilta suomalaiset viime syksynä mittasivat erittäin korkeita päästölukemia. Tavoitteena on saada selville paitsi päästöjen määrä, myös se, mistä päästöt saavat alkunsa, tehtaan vai vanhan kaivoksen alueelta.

Knuuttila sanoo, että suomalaisten ja venäläisten yhdessä tekemä puolueeton selvitys joen ravinnepitoisuuksista on tehtaan oma etu.

- Sovimme, että jatkossa vaihdamme tietoja avoimesti, Knuuttila sanoi.

HELCOM antaa tietoja ohjelman tuloksista toukokuun puolivälin tienoilla. Loppuraportin on määrä valmistua kesäkuun puoliväliin mennessä.

Mittausohjelman rahoittaa fosforitehdas siltä osin kuin se oli sopinut mittauksista venäläisviranomaisen kanssa. Muu rahoitus tulee HELCOM:in ohjelmasta, joka rahoitti myös suomalaisten viime syksynä tekemät mittaukset.

Lähteet: Yle Uutiset