Uusi vesilaki luettavissa netissä

Tavoitteena on, että maanomistajat löytäisivät uudistetun lain ja ohjeet esimerkiksi ruoppauslupien hakemiseen entistä helpommin. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto arvelee, että lupahakemusten määrä kasvaa selvästi aikaisempaan verrattuna.

vesilainsäädäntö
Vanhan Vaasan kanavan ruoppaus etenee vauhdilla.
YLE / Mari Latva-Karjanmaa

Vuoden alussa voimaantullut uusi vesilaki on luettavissa internetissä. Vesilailla säännellään vesitaloushankkeiden lupa-asioita. Niitä ovat esimerkiksi laiturin, sillan, padon, vesijohdon ja kaapelin rakentaminen vesistöön, vesivoiman hyödyntäminen, kulkuväylät ja muut vesiliikennealueet, puutavaran uitto, ojitus, vesistön säännöstely sekä veden ottaminen.

Vuoden vaihteessa voimaan tulevan uuden vesilain arvellaan lisäävän ruoppaushakemusten määrää. Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirastossa arvellaan, että hakemusten määrä nousisi 150:llä aikaisempaan verrattuna.

Pohjanmaan rannikolla ruoppauksia tehdään runsaasti. Lisäresursseja hakemusten käsittelyyn ei ole tulossa. Tällä hetkellä vesilain mukaisen luvan käsittely kestää noin yhdeksän kuukautta.

Lähteet: Yle Pohjanmaa